Ingen har blitt drept på tung MC i Oslo i årene 2010-2016. Statistisk sett blir ulykkestallene bedre og bedre for hvert år, til tross for at antall Oslo-registrerte motorsykler og mopeder øker.

Akershus har også en økning i antall registrerte tohjulinger, og vi kan derfor anta at det er en
økning i totalt antall motorsyklister som daglig reiser inn til, eller gjennom Oslo. Trafikktettheten er også økende med flere kjøretøyer på veiene. Likevel øker ikke antall alvorlige ulykker blant MC-førerne. Er det usannsynlig flaks eller har det en faglig forklaring?

MC i oslo trafikkenIngen har blitt drept på tung MC i Oslo i årene 2010-2016.

NMCU tror ikke det er flaks. Bilistene som pendler til Oslo er blitt vant til motorsyklene og tar hensyn til dem i køkjøringen. Motorsyklistene på sin side har lært seg å opptre forutsigbarhet og vise måtehold. Fil-deling (kjøre mellom biler i saktegående/stillestående kø) er en øvelse som krever mye av motorsyklisten; konsentrasjon, besluttsomhet, beredskap, god balanse og blikkbruk. For bilistene handler det om å følge med i speilene og gi tegn ved filskifte.

Fildeling utføres kun når trafikken går svært sakte eller står stille. Motorsyklisten faller så tilbake i kjørefeltet sitt, uten slalåmkjøring, når farten øker og køen opphører. Ved svært saktegående trafikk viker bilistene ofte ut til sidene fordi de vet at det vil dukke opp motorsykler mellom kjørefeltene.

Kollektivfeltene bygges stadig ut på innfartsveiene, noe som betyr flere strekninger hvor MC kan kjøre med stor sikkerhet. Departementets begrunnelse for at motorsykler lov til å benytte kollektivfeltene er som kjent økt trafikksikkerhet, og ikke fordi MC-folk har større rett til å komme seg raskere frem enn bilførerne.

Føreropplæringen har blitt veldig mye bedre etter 2005. Det betyr at flere motorsyklister har lært god kjøreteknikk og gode kjørestrategier, som er en forutsetning for å kunne håndtere tett trafikk. Blant annet har vi motorsyklister blitt veldig mye flinkere til å bruke god kjøreteknikk til å skaffe oss handlingsrom og bevisst gjøre oss synlige for andre trafikanter.

NMCU har kjørt i morgenrushet på E6 sydfra inn mot Oslo og laget en liten filmsekvens som illustrerer sømløs fil-deling, bruk av kollektivfeltet og god samhandlingen med bilistene.