Tverrsnudde om prisutdeling til NMCU Oppland krets

10. desember 2019: Oppland fylkeskommunes trafikksikkerhetspris for 2019 går til NMCU Oppland krets, og skal deles ut under ulykkesmarkeringen 9. januar 2020.
2. januar 2020: Utdelingen av trafikksikkerhetsprisen er utsatt på ubestemt tid.

Gleden var stor da NMCU Oppland like før jul ble meddelt at aktiviteten i kretsen ble belønnet med Oppland fylkes trafikksikkerhetspris. Trafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Oppland fylke sendte ut pressemelding til stort og smått av medier i hele fylket. Tradisjonen tro skulle den prestisjetunge prisen deles ut som avslutning av den omfattende markeringen.
Ifølge Gunnar Tore Stenseng (Ap), som er mangeårig leder av Oppland fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg, har prisutdelingen vært et høydepunkt ved markeringene.
Leder Tor-Atle Hansen i NMCU Oppland krets hadde før prisutdelingen fått endret jobbkabalen for å være til stede. Videre hadde NMCUere fra kretsen mobilisert for å møte opp og vise takknemlighet for å bli funnet verdig å motta hedersbeviset.

Skyldes nye fylkeskommuner
Den nylig avgåtte FTU-lederen i Oppland, Gunnar Tore Stenseng, reagerer sterkt og gir uttrykk for å være svært indignert på vegne av NMCU Oppland krets.
Det viser seg nemlig at å slå sammen Oppland og Hedmark til den nye fylkeskommunen med navnet Innlandet er den direkte årsaken til at prisutdelingen til NMCU Oppland krets ble fjernet fra programmet denne dagen.
– Trafikksikkerhetsutvalget i Oppland beslutta at prisen skulle deles ut under ulykkesmarkeringen i Moelv den 9. januar. At denne beslutningen blir annullert av det nye trafikksikkerhetsutvalget for Innlandet allerede før de har hatt møte, synes jeg rett og slett er pinlig. Det er respektløst overfor prisvinneren å få kontrabeskjed én uke før arrangementet, sier Stenseng.

Tar selvkritikk
Dermed dukker følgende spørsmål opp: Hvordan kunne tid og sted for prisutdelingen, som var kunngjort i en offentlig pressemelding, plutselig annulleres?
Spørsmålet blir stilt til den nye lederen for trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet, Sjur Strand (Ap), som har tilhørighet fra Hedmark.
Han unnskylder rotet som har oppstått med innkjøringsproblem da to fylkeskommuner skulle bli til en. Etter hvert kommer det fram at han og den nye nestlederen for utvalget, Turi Elise Kaus (Sp), fra Oppland hadde noe e-postutveksling like før jul, og de to tok da en sjefsavgjørelse om å utsette prisutdelingen. Dette var altså ikke et protokollført styrevedtak.
Kaus bekrefter at det var hun som foreslo å droppe prisutdelingen under ulykkesmarkeringen, som i år for første gang skulle avholdes i Innlandet (Hedmark og Oppland).
Hun visste at Hedmark allerede har delt ut sin trafikksikkerhetspris for 2019, og var redd det kunne oppfattes merkelig at en del av programmet for Innlandet kun skulle dreie seg om Oppland.
Kaus innser at det var uheldig å gi kontrabeskjed så tett oppunder arrangementet, og gir uttrykk for at hun gjerne vil at det blir sørget for en verdig ramme rundt utdelingen av trafikksikkerhetsprisen til NMCU Oppland, noe Strand sier seg enig i.
Men når, hvor og hvordan utdelingen vil finne sted, har verken hun eller Strand så langt noe svar å gi før det nye trafikksikkerhetsutvalget i nær framtid har vært samlet til et vedtaksdyktig møte.
Leder for NMCU Oppland krets, Tor-Atle Hansen, legger ikke skjul på at han og resten av kretsstyret ble mildt sagt overrasket over å bli fjernet fra arrangementet like før begivenheten.
– Vi jobber for trafikksikkerhet i hele Innlandet, ikke bare i Oppland, minner Hansen om.
For eksempel blir kjørekursene som NMCU Oppland har arrangert, avholdt på Vålerbanen i Hedmark. Han tar det hele med stoisk ro, og ser fram til å få ny invitasjon om å motta trafikksikkerhetsprisen ved en senere anledning.