“Ulykkessommeren” 2021

I fjor på denne tiden hadde 19 motorsyklister omkommet på norske veier i løpet av sesongen. Det var flere enn året før, og mange flere enn de 13 som omkom i 2011. Trygg Trafikk og Statens Vegvesen rev seg i håret, og malte fanden på veggen: Nå går det feil vei med trafikksikkerheten og her må noe gjøres. NMCU forsøkte å balansere bildet ved å vise til de til lange linjene. I den samme perioden som antallet sykler på veien har blitt mer enn fordoblet har nemlig antallet dødsulykker blitt mer enn halvert! Den relative risikoen for å bli drept på MC har med andre ord blitt veldig mye lavere.

Vi brukte mye tid i fjor på å kommentere Vegvesenets pressemeldinger, der lettvint omgang med statistikk stadig førte til like misvisende og sensasjonspregede oppslag i media. Derfor er det interessant å se hvor øredøvende taust det er fra samme hold med hensyn til årets ulykkestall. Pr. 1. oktober i år har nemlig kun 12 motorsyklister omkommet på norske veier. Det er nesten en halvering fra i fjor, og det laveste tallet vi noensinne har sett. 2011-rekorden ligger an til å bli slått med nesten 10%!

Da jeg begynte å kjøre MC i 1979 var det ca. 15.000 registrerte motorsykler i Norge. Året etter, i 1980, omkom 29 motorsyklister på norskeveier. I 2021 har antallet sykler passert 200 000, mens antallet omkomne altså kan ende så lavt som 12. Personlig synes jeg det hadde fortjent en pressemelding eller to både fra Trygg Trafikk og Statens Vegvesen. Sistnevnte velger i stedet å gå ut med nok en misvisende melding, denne gangen om støy fra motorsykler, der 46% av alle kontrollerte motorsykler plutselig blir til «nesten halvparten av alle motorsykler» (se egen sak).

NMCU er ikke primært en trafikksikkerhetsorganisasjon, men vi er likevel opptatt av trafikksikkerhet. Det er nemlig som oftest oss det går ut over hvis ulykken inntreffer. Derfor vil vi fortsette å utvikle våre egne ferdigheter. Derfor har vi vært en pådriver for en stadig bedre og mer relevant føreropplæring. Derfor vil vi fortsette å heie på MC-produsenter som i stadig økende grad tar i bruk ny teknologi for å støtte føreren og gjøre sykkelen sikrere. Og derfor vil vi fortsette å rette søkelyset på det tredje elementet som inngår i denne triangelen, nemlig det fysiske vegmiljøet. Føreren er viktig, ja. Sykkelen er viktig, ja. Men det er også det fysiske vegmiljøet. En uheldig plassert skiltstolpe, et tre som står litt for nær vegen, et rekkverk uten underskinne – treffer man noe av dette kan dødsulykken være et faktum. Går man klar er det kanhende bare sykkelen som får seg en smell. Når vi vet hvor små marginene kan være, og hvor billige og enkle tiltakene som påvirker disse kan være, er det forstemmende, for ikke å si direkte provoserende, at vegmyndighetene stadig vekk velger vekk våre behov.

I løpet av mine 40 år som motorsyklist har det skjedd en revolusjon innen føreropplæringen. Og syklene har nådd et fantastisk høyt teknisk utviklingsnivå. Men vegmiljøet er akkurat like lite tilgivende som det alltid har vært for oss motorsyklister. Det er ikke vegmyndighetenes fortjeneste at ulykkestallene går ned; den æren skal vi og MC-produsentene ha. Men myndighetene er hjertelig velkomne til å bidra!

Odd Terje Døvik
Leder, sentralstyret