Etter at NMCU Buskerud var på befaring tok det ikke mange ukene før undeskinnene på fylkesvei 285 var på plass igjen.

Fylkessekretær i Buskerud Erik Eriksson uttalte 10. september at han var sjokkert over at underskinnene ikke var reparert to år etter første befaring. Denne gang tok det bare tre uker å reparere underskinnene på fylkesvei 285, Sylling – Skaret.

Befaring på fylkesvei 285 i Buskerud

Nå er det byttet stolper som står med maks to meter ifra hverandre, og nå ser underskinnene rette og fine ut. Til og med skinnene på Nordland bru er festet på skikkelig måte, kan NMCU Buskerud melde.