Undersøkelse – Hvorfor motorsyklister krasjer

MC-, moped- og scooterførere som har vært innblandet i et krasj i løpet av de siste ti årene inviteres til å delta i en undersøkelse som skal se nærmere på hva det er som skjer når en to-hjuling krasjer.

Et team av ulykkesgranskere er interessert i dine synspunkter. Teamet består av: Stephane Espie (Frankrike), Elaine Hardy (UK), Dimitris Margaritis (Hellas), James Ouellet (USA) og Martin Winkelbauer (Østerrike). Samtlige medlemmer av teamet har mangeårig erfaring med ulykkesanalyser, og alle kjører selv MC.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i en pilot-studie fra 2016, som omfattet 61 forulykkede førere fra Australia, Sverige og Storbritannia. Alle kjørte sykler med ABS da de krasjet. Undersøkelsen avdekket ingen spesifikke sammenhenger mellom fart og skadeomfang, og dokumenterte at førerne var bevisste den risikoreduserende effekten av å bruke hjelm og beskyttende klær.

For å få en enda bedre forståelse av hva som skjer når motorsyklister krasjer utvides pilot-studien til å omfatte åtte ulike språk: Fransk, svensk, norsk, tysk, spansk, italiensk, gresk og engelsk. Undersøkelsen vil bli lansert over hele Europa, USA, Canada, Australia, og Sør-Amerika.

Denne gangen vil undersøkelsen se på sykler både med og uten ABS for å få en bred sammenligning av forskjellene mellom disse bremsesystemene.

Førerne blir stilt 39 spørsmål fordelt på fire seksjoner: 1) Du og din motorsykkel; 2) Bakgrunn; 3) Detaljer om ulykken; 4) Kommentarer.
Ingen av spørsmålene er obligatoriske og alle svar behandles anonymt

Førerens perspektiv

Som MC-førere blir vi ofte kritisert for å kjøre for fort, for å ta for stor risiko eller for å være ansvarlig for våre egne krasj og skader. Men vi vet at det ikke er så enkelt. I realiteten er det ganske komplekst, og vi tror det ville være til stor nytte å forstå hva som skjer, hvordan det skjer og hvorfor det skjer.

Motorsykkelulykkenes «dynamikk» er vidt forskjellig, og ved å delta i undersøkelsen får du som fører mulighet til å fortelle historien slik du opplevde den: Fikk du et insekt inn i hjelmen mens du kjørte? Var det en hund som løp ut i veien like før du krasjet? Kjørte bilen inn i deg selv om du like før krasjet hadde øyekontakt med føreren? Mistet du kontrollen fordi du gjorde en feil eller ikke fulgte godt nok med? Skled du på en dieselflekk? Dette er konkrete  eksempler på forhold som vi vet har forårsaket MC-ulykker tidligere.

Der er en rekke faktorer som må hensyntas i hver enkelt ulykke, og tiden er kommet for at du som fører skal få beskrive den fra ditt perspektiv. Undersøkelsen vil løpe over en periode på seks måneder, og det er vår målsetting at rapporten skal være ferdig tidlig neste år, dvs 2020.

Klikk her for å delta i undersøkelsen

For ytterligere informasjon vennligst kontakt dr Elaine Hardy (e.mhardy@btinternet.com)