Unikt samarbeid om kommunikasjon

Også i år har sommeren vært preget av en rekke avis- og medieoppslag knyttet til MC-ulykker, det ene mer sensasjonspreget enn det andre. Vi som kjører sykkel og kjenner til tallene, både de absolutte og de relative, stiller oss uforstående til dette. Det er korrekt at det var hele 6 dødsulykker på MC i juni måned, men det er likevel bare én mer enn i juni i fjor. Og det er ikke slik at alle pilene peker feil vei.

Løfter vi blikket og ser på det store bildet er virkeligheten nemlig en helt annen. I 1980 omkom 40 motorsyklister på norske veier. Den gang var det cirka 100 000 registrerte MC’er i landet. I dag er det over 200 000 sykler ute på veiene, men ulykkestallene er likevel mer enn halvert, og har ligget omkring 15-16 drepte pr år de siste årene. Vi skulle gjerne sett at tallene var enda lavere, og det er ikke slik at vi ikke bryr oss, eller at ulykkene ikke gjør inntrykk. Faktum er likevel at det aldri har vært tryggere å kjøre MC i Norge enn i dag, og at den relative risikoen er mer enn halvert de siste ti-årene.

For å hjelpe norske medier til å presentere et mer nyansert og korrekt bilde i sin dekning av MC-stoff har NMCU, NAF/NAF MC, KNA og MCF (Motorsykkel Importørenes Forening) sendt ut en pressemelding til samtlige norske redaksjoner. Her viser vi for det første til hvordan statistikken og ulykkesutviklingen egentlig ser ut. Dernest stiller vi oss til disposisjon for journalister og redaktører som ønsker mer informasjon og korrekte fakta som kan ledsage de ulike nyhetsoppslagene.

Vi respekterer fullt ut medias rett til å skrive om oss, og erkjenner at enhver dødsulykke i trafikken – inkludert MC-ulykker – har nyhetsverdi, ikke minst fordi det er så få av dem. Men vi har et håp om at utspillet fra NMCU og de andre organisasjonene – som tilsammen representerer mer enn en halv million medlemmer – kan bidra til at redaksjonenes vinkling og eventuelle kommentarer blir så sakssvarende og korrekte som mulig.

At et samlet norsk motorsykkelmiljø, anført av NMCU og MCF og med aktiv støtte fra reitwagen.no, står samlet bak utspillet er både unikt og løfterikt. Og illustrerer med all mulig tydelighet sannheten i utsagnet om at “her må vi henge sammen, ellers risikerer vi å bli hengt hver for oss” (fritt etter Benjamin Franklin)!

Les pressemelding her