Nok en gang letes det med lykt og lys etter en måte å skvise dramatikk ut av ulykkesstatistikken. Denne gang er det vegdirektør Terje Moe Gustavsen som ønsker oppmerksomhet i mediene.

Moe Gustavsen tar tallene på omkomne på MC fra juli og knytter de opp mot antall personer som omkom i bilulykker. Ut i fra denne smale sammenlikningen trekker han den konklusjonen om at over halvparten av de drepte i trafikken er motorsyklister. Fem av elleve som omkom i trafikken i juli var motorsyklister. NMCU mener dette er en unyansert måte å bruke statistisk materiale. Vi ønsker å se på statistikken i et litt lengre perspektiv.

Hittil i år er det tallet faktisk lavere enn i fjor. Til sammen har ti personer omkommet som følge av motorsykkelulykker hittil i år, mot elleve i fjor. Tallene vegdirektøren går ut med er så ferske at de ikke engang er offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå. Men hvis Moe Gustavsens tall er riktige omkom fem personer i MC-ulykker i juli inneværende år, mot en person i fjor. Statistisk vet vi at det er vanskelig å samenlikne en spesifikk måned med tidligere år. Det vil alltid være variasjoner fra måned til måned.

I likhet med vegdirektøren skulle vi selvsagt helst sett at ingen omkom i trafikken, og det er gledelig at færre omkom i bilulykker. Men, en slik sammenlikning faller i beste fall mellom to stoler. Moe Gustavsen går så langt at han i en i Dagsrevyen kaller dette en negativ trend. Som kjent tar det tid før noe utarter seg til å bli en trend. Faktum er at antall drepte på årsbasis er ganske stabilt (se tabellen nedenfor). Han legger det meste av skylden på MC-førernes adferd, hvilket blir unyansert.

Heldigvis ble NMCU invitert av NRK som en sekundær kilde i denne saken. For NMCUs del er det viktig å se på statistikken over tid, og vi vil oppsummere etter sesongen er over.

Nyhetssendingen kan du se her (12.05 – 14.33).