UP-torpederingen henlagt

Spesialenheten for politisaker skal ha henlagt saken mot UP-patruljen som i mai brukte bilen til å kjøre ned en MC-fører. Det blir konkludert med at det var MC-føreren som kjørte på UP-bilen.

Reksjonene lot ikke vente på seg etter at det på nettet ble lagt ut en privat videofilm som viser en sivil UP-bil som innhenter og stopper en råkjører på motorsykkel. Slik denne videoen viser situasjonen, ser det ut til at MC-føreren svinger av motorvegen og stopper i et avkjøringsfelt. I neste øyeblikk svinger UP-bilen brått over til høyre og regelrett kjører ned motorsyklisten.

UP-sjefen reagerte

Videoen ble først publisert på nettsiden til Drammens Tidende (DT), og er nå også å finne på Youtube.
UP-sjef Steven Hasseldal var blant de mange som reagerte da han så videoen, og reagerte umiddelbart med å be Spesialenheten for politisaker om å etterforske hendelsen. Hasseldal uttalte at han hadde stor forståelse for at publikum reagerte sterkt på det den private videoen viste.

Mener UP-bilen ble påkjørt

Like etter episoden på E6 ved Lier den 26. mai i år ble DT presentert en annen versjon enn det som er fanget opp av den private videoen. Både UP-betjentene og distriktsleder Kari Walin i UP sør mente bestemt at motorsyklisten prøvde å stikke av, og dermed kjørte inn i UP-bilen. DT ville da vite om det var videokamera i UP-bilen, noe distriktslederen nektet å svare på.
Men da NMCU stilte UP-sjef Hasseldal samme spørsmål, svarte han bekreftende på at UP-bilen hadde videokamera.
Når saken nå omsider er ferdig etterforsket av Spesialenheten, skal konklusjonen altså være at saken henlegges, og da nettopp på grunnlag av UP-betjentenes versjon.
Til DT sier MC-førerens bistandsadvokat, Linda K. Smorr, følgende: «Det er vi rimelig uenige i». Hun utdyper med at hun mener det er UP-bilen som kjører inn i motorsykkel; ikke omvendt. Advokaten opplyser at hun og MC-føreren nå går i tenkeboksen for å vurdere om de skal klage på konklusjonen. Da blir det i så fall Riksadvokaten som tar tak i saken og behandler klagen.

NMCU ber om innsyn

Slik den private videoen presenterer hendelsesforløpet, hersker det liten tvil om at det er MC-føreren som blir påkjørt av UP-bilen.
NMCU har tidligere gått ut og tatt sterk avstand fra en slik praktisering av tvangsmidler fra UPs side, dog med forbehold om at den tilgjengelige videoen viser det korrekte hendelsesforløpet.

Faksimile fra MC-bladet nr. 5, 2020

For å ivareta rettsikkerheten til MC-føreren i denne saken – og dermed også alle andre MC-førere – har NMCU henvendt seg til Spesialenheten med begjæring om innsyn i alt materiell som har ført til at saken skal ha blitt henlagt.
Da saken ble omtalt i MC-bladet nummer 5 i år, lovte juridisk rådgiver Rune Fossum ved Spesialenheten å orientere NMCU så snart konklusjonen var klar. Fossum har i dag sendt e-post for å bekrefte at vi får denne i morgen, fredag 16. oktober, da konklusjonen anses som offisiell.

Fakta om Spesialenheten for politisaker:

• Spesialenheten for politisaker ble opprettet 1. januar 2005 og har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten
• Enheten er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon som administrativt er underlagt Justisdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten

Tekst: Frode Asphaug-Moe