Bussprosjektet Metrobuss i Trondheim starter opp i august neste år, men det er fortsatt usikkert om vi motorsyklister får benytte kollektivfeltene.

NMCU har tatt pulsen på prosjektet for å finne svar på om motorsykler fortsatt kan kjøre i kollektivfeltene etter prosjektet er satt ut i live.

– Vi kan foreløpig ikke gi et konkret svar på om motorsyklister får bruke kollektivfeltene. Vi har brukt videoregistreringer for å kartlegge dagens trafikkbilde. Resultatet av dette arbeidet er nå til analyse og skal danne et grunnlag til et politisk saksfremlegg, sier prosessleder i Rambøll, Erik Spilsberg.

Utfordringen i Trondheim er mange smale veier som gjør det vanskelig å reservere egne felt til bussene, uten at det vil få konsekvenser for annen trafikk.