Vedlikehold på MC

Fredagen i «Motorsykkelens uke» er viet til enkel teknisk vedlikehold på MC’en du kan utføre selv.

Det er til syvende og sist motorsyklistens eget ansvar å sørge for at motorsykkelen er i trafikksikker og forskriftsmessig stand til enhver tid. Motorsyklistene er kanskje også ekstra motivert for det, da det er i vår egen interesse at kjøretøyet er sikkert.

NMCU jobber for motorsyklistenes sikkerhet og for at vi skal kunne fortsette å være våre egne «kontrollører».

Vårpuss-en eldre artikkel – aktuell selv i dag

Tips og råd

Bli medlem