Vegbefaring på rv. 9

NMCU Vest-Agder krets har på vegne av Agder MC-forum vært på vegbefaring på rv. 9 for å kartlegge behov for MC-vennlige underskinner.

Strekningene som ble befart var Sandgrip – gammel fylkesgrense samt Byglandsfjord – Valle. Vegbefaringen viste at det var flere farlige underskinne-løse svinger på den første strekningen enn på den andre.

Fylkessekretær i NMCU Vest-Agder krets og leder av sentralstyret, Odd Terje Døvik, sier:
-Rent prinsipielt vil vi framholde at enhver venstresving som er utstyrt med alminnelige rekkverk også burde ha MC-vennlige underskinner. De sikkerhetsmessige betraktninger som ligger til grunn for montering av rekkverk (for å sikre bilene) kunne med like stor gyldighet blitt gjort gjeldende for montering av underskinner (for å sikre motorsyklene).

Les rapporten