Juli er høysesong for veiarbeid i Norge, men ny kartløsning og ruteplanlegger fra Statens vegvesen gjør det blitt enklere å planlegge sommerturen.

– Sommeren er høysesong for ulike former for veiarbeider på, ved og rundt norske veier. Grunnen til at det generelt er mindre trafikk i ferieukene og dermed enklere å gjøre nødvendig vei- og asfaltarbeid, forteller fungerende vegdirektør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

– Nå kan du på enkel måte få oversikt over hvor og når det skjer veiarbeid, og hvor det eventuelt kan bli kø og forsinkelser. På vår nye kartløsning og ruteplanlegger Vegvesen Trafikk får du full oversikt over trafikkavvikling, vegarbeid og redusert fremkommelighet. Også planlagt kommende veiarbeid og trafikkreguleringer ligger inne, sier Dreyer.

Vegvesenet har over 450 webkamera som ligger inne i tjenesten i tillegg til bomstasjoner, fergestrekninger og det meste annet i og langs veien. Vegvesen trafikk inneholder også en ruteplanlegger, der du kan legge inn dine reisemål. Avstander, reisetider og aktuelle veimeldinger på strekningen kommer automatisk opp og gjøre det enkelt og oversiktlig å planlegge reiser.

– Ta deg tid til å sjekke Vegvesen Trafikk når du planlegger din neste bilreise. Det kan spare deg for uforutsett tidsbruk og irritasjoner når du først er på veien, sier Bodil Rønning Dreyer.