Veifeller – ring 175

Å varsle om veifeller er en felles innsats alle trafikanter bør bidra med. Dette gjøres ved å ringe 175.

Vi får stadig henvendelser fra motorsyklister som har avdekket trafikkfarlige forhold ved veg og veginfrastruktur. Noen av veifelleskjemaene vi mottar viser imidlertid at varsleren ikke har ringt vegtrafikksentralen. Det er viktig at hver enkelt som observerer slike forhold tar seg tid til å melde dette ved å ringe 175.

Klaus Christian Ottersen ved Statens Vegvesen bekrefter at det fungerer og er effektivt å kontakte 175.
– Entreprenørene som har avtale om vegvedlikehold har stor interesse av å
reagere raskt på meldinger, slik at uheldige og farlige situasjoner unngås, sier Ottersen.

Etter at man har kontaktet 175, kan man på vår hjemmeside sende inn den
informasjonen man har gitt på 175. Dette gir oss en mulighet til å følge opp der det er
nødvendig. Husk at NMCU kun oppbevarer skjemaet for eventuell oppfølging – vi ringer
ikke vegtrafikksentralen!

Veifelleskjema