Veifeller

Nok en lang vinter går mot sin slutt i mange deler av landet og med snøsmeltingen kommer telehiv og sprekker i asfaltdekket frem, noe som må kunne forventes. I tillegg har det vært strødd med sand på mange vinterveier. Men; telehiven vil legge seg, skadene vil bli reparert og sanden vil bli feid opp. Det vil bare ta litt tid.

NMCU oppfordrer derfor norske motorsyklister til å være litt tålmodige, og vente med å ringe 175, om teleskader og strøsand, til Statens vegvesen og deres entreprenører har fått en mulighet til å rydde opp. Flere steder i landet er man allerede i gang med dette arbeidet.

Om vinterskadene derimot ikke blir reparert innen rimelig tid må vi selvfølgelig si fra. Dessuten må jo andre typer veifeller, som ikke fanges opp gjennom vegvesenets vårrengjøring, meldes inn på vanlig måte, via telefon 175.
Etter at man har kontaktet 175 så kan man gå på NMCUs veifelleskjema (link under) og fylle ut, noe som gir oss i NMCU muligheten til å følge opp der det er nødvendig.
Husk at NMCU oppbevarer skjemaet for oppfølging og ringer ikke veitrafikksentralen!

Klaus Christian Ottersen ved Statens vegvesen bekrefter at å kontakte 175 fungerer og er effektivt.

– Entreprenørene som har avtale om vegvedlikehold har stor interesse i å reagere raskt på meldinger, slik at uheldige og farlige situasjoner unngås.

Våren er sein i mange deler av landet og NMCU vet at de første ukene av årets MC-sesong kan by på mange utfordringer. Vi ber derfor alle motorsyklister om å ta høyde for skader på veiene denne våren, og legge inn en ekstra sikkerhetsmargin slik at ulykker unngås.

Veifelleskjema