Veiledning

  1. Når du oppdager et forhold ved veien som åpenbart er farlig for sikkerheten til motorsyklistene, er det viktig at du melder fra til 175 så raskt som mulig, slik at veimyndighetene får anledning til å rette opp forholdet før det skjer en ulykke. Dette betyr at så snart du kan  må ta fram mobilen og ringe vegtrafikksentralen på telefon 175.
  2. Når du har tilgang til Internett er det ønskelig at du går inn på NMCUs nettsted nmcu.org og fyller ut det elektroniske veifelleskjemaet slik at NMCUs sekretariat kan loggføre veifeller rapportert på telefon 175.
    NB! NMCU arkiverer skjemaet for oppfølging og kontakter ikke vegtrafikksentralen. Ring 175 for å rapportere.


    Som vanlig oppfordrer vi til kun å rapportere om FARLIG vei – ikke dårlig vei. Hvis ikke blir det som å rope “ulv, ulv”, og da vil man til slutt ikke lengre ta meldingene våre alvorlig.