Veifellevarsling med raskt korrigerende tiltak

Tirsdag 21. september varslet Lone Jeanett Jespersen, som er styremedlem i NMCU Aust-Agder krets, om en kritisk veifelle for MC på Fv 253 mellom Svaland og Rosseland som ikke var skiltet.

Lone ringte 175, og videre til Olav T. Vehus, Fylkessekretær A-Agder, som hun også sendte bilder av situasjonen til. Olav T. skriver i e-post til MC-Forum Agder bl.a.; “Jeg tenker at Svv og veieier Agder fylkeskommune bør ta en gjennomgang på rutiner som entreprenører må forholde seg til ved den type arbeid.”

Agder fylkeskommune på sin side reagerte raskt overfor entreprenøren som har driftsansvaret i området, som la seg flate og så problemet helt klart. Da entreprenøren fikk beskjed, sendte de umiddelbart ut mannskap for å skilte området på en ordentlig måte. Det er planlagt asfaltarbeider i området og forklaringen til avviket ligger angivelig på kommunikasjon.

Fylkessekretær i NMCU Aust-Agder, Olav T. Vehus, sier videre at;
– Vi har forståelse for at det ved vegarbeid periodevis vil være varierende vegforhold, men det er ikke greit at slikt ikke er ordentlig varslet ved skilting eller at man etterlater områdene uten rimelig rydding som bl.a. fjerning av løs grus på asfalt. Dette er direkte trafikkfarlig! Han legger til;
– Når det først var som det var, vil jeg imidlertid berømme Svv og vegeier for raskt å bringe forholdet i orden. Jeg vil også minne om viktigheten av at motorsyklister, enten de kjører MC eller bil der og da, raskt varsler om veifeller for MC som de oppdager, ved å ringe 175.