MC-miljøet i Europa blir informert om at OECD-rapporten endelig er publiser: f.v. Nathanaël Gagnaire fra FEMA, Veronique Feypell og José Viegas fra OECD og Jean-Pierre Moreau fra FIM Europe
MC-miljøet i Europa blir informert om at OECD-rapporten endelig er publiser: f.v. Nathanaël Gagnaire fra FEMA, Veronique Feypell og José Viegas fra OECD og Jean-Pierre Moreau fra FIM Europe

I 2008 var Statens vegvesen vertskap for en OECD-konferanse om MC-sikkerhet på Lillehammer.

Konferansen resulterte i en uhyre viktige Top 20 liste over konkrete tiltak og en klar målsetting om at Lillehammer skulle være startpunktet for et større arbeid som skulle resultere i en omfattende rapport som kunne danne grunnlag for en felles, global tilnærming til MC-sikkerhet og motorsykkelens plass i transportsystemene. Etter mange forsinkelser er denne rapporten nå endelig publisert.

Representanter for motorsyklister og myndigheter i Europa utenfor EU-parlamentet, der innholdet i OECD-rapporten ble presentert den 12. november i år. Nest ytterst til høyre ser vi NMCUs Morten Hansen.
Representanter for motorsyklister og myndigheter i Europa utenfor EU-parlamentet, der innholdet i OECD-rapporten ble presentert den 12. november i år. Nest ytterst til høyre ser vi NMCUs Morten Hansen.

Motorsyklister og myndigheter i Europa fikk en presentasjon av innholdet i den ferdige OECD-rapporten under et FIM-arrangement i EU-parlamentet den 12. november. Både FEMA og FIM Europa ønsker rapporten velkommen. Ja, faktisk er det slik at denne rapporten har vært grunnlag for formalisering av et langt tettere samarbeid mellom de to europeiske MC-organisasjonene. Dette kommer til uttrykk i et såkalt Joint Position Statement. NMCU er stolt over å ha vært en viktig drivkraft i denne prosessen.

OECD-rapporten er en offisiell anerkjennelse av at det ved siden av de 62 millioner biler som produseres hver år også blir produsert 50 millioner nye motorsykler, scootere og mopeder. Rapportens hovedanbefalinger gir myndighetene gode rammer for hva de skal arbeide innenfor. Vi motorsyklister forventer at OECDs omfattende og progressive rapport blir respektert og brukt når politiske beslutninger om motorsykler skal tas i EU-systemet. Vi ber politiske ledere og byråkrater i Brussel notere seg denne forventningen!

Her kan du lese Joint Position Statement fra FEMA og FIM Europe