Vegdirektoratet har mottatt henvendelsen fra NMCU om å få klarhet i regelverket for når skiltene kan klippes ved kontroll langs veien.

På bakgrunn av henvendelser fra medlemmer tidligere i år skrev NMCU en artikkel om dette temaet 15. juni. Etter det NMCU erfarer er det regionale forskjeller for hvordan Statens vegvesen håndhever lovverket.

Les: Mer fokus på støy

På grunn av ferieavvikling melder Vegdirektoratet til NMCU at det kan ta noe tid før direktoratet får behandlet saken, men at de tar sikte på å behandle saken i august.

NMCU ønsker fra Vegdirektoratet tydeliggjøring for tolkning av lovverket, og hvordan regelverket håndheves ved utekontroll. Ved mistanke om for mye støy og bruk av sanksjoner ønsker NMCU en forutsigbar og lik nasjonal praksis.

Ønsker forutsigbarhet

NMCU mener skjønnsmessige vurderinger bør endres til å kreve konkrete terskelverdier og måleresultater med godkjent utstyr. Overskrides konkrete desibel-verdier treffes ulike tiltak basert på alvorligheten, litt som ved laserkontroll der tallene er uomtvistelige, graderte og rettskraftige. Praksis med mangellapp for bruk av ikke-godkjent eksosanlegg fungerer bra og respekteres.

NMCU ønsker et tydelig og godt svar på om det er godt nok å begjære avskilting basert på skjønn, ikke reelle målinger. Vi ønsker svar på hvilke grenseverdier som utløser en avskilting og ikke mangellapp. At dagens praksis er ulik i regionene mener vi er uheldig.

NMCU har grunn til å tro at en tydeliggjøring av regelverket og praksisen vil øke respekten for regelverket, kontrollene og færre fremtidige tvistesaker.

NMCU støtter ikke bruk av ulovlige eksosanlegg på MC. Vi oppfordrer våre medlemmer til å og bruke anlegg med godkjent CE-merking og få dette registrert i vognkort.