Vil gjøre regelverket enklere

Samferdselsdepartementet støtter NMCU i forslag om å myke opp regelverket for montering av ekstralys på MC.

Vegdirektoratet (VD) fikk nylig en bestilling der Samferdselsdepartementet (SD) støtter et forslag om oppmykning av regelverket for montering av ekstra lysutstyr, slik som på bil.

NMCU sendte derfor en henvendelse til departementet med tema: Lys på MC,  tilleggslys, oppdatering og oppmyking av regelverk. NMCU la ved konkrete eksempler på ønskede endringer.

I brevet står det blant annet: “Samferdselsdepartementet ber om Vegdirektoratets vurdering av innspillene til NMCU, herunder av hvorvidt en slik regelendring er hensiktsmessig.”

Mange motorsykler leveres i dag med svak effekt i blinklys, hovedlys og fjernlys. Bestemmelsene for å gjøre endringer bør mykes opp.

For NMCU er Se Oss-problematikken også viktig å belyse. Å bli sett er en utfordring i dagens trafikkbilde, i tillegg til at det er viktig å kunne se godt i mørket.