Regjeringen ønsker å premiere motorsykler med lavt CO2-utslipp, men sannheten er at det ikke blir rettferdig så lenge avgiftene beregnes med volumavgift.

Regjeringen ønsker å styrke insentivene til å velge motorsykler med lave utslipp. I 2017 begynte man å miljødifferensiere engangsavgiften, hvilket vil si at du må betale mer for en MC som har høyt utslipp enn for en med lavt utslipp.  Både NMCU, Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF) og Motorsykkelimportørenes forening (MCF) støtter dette prinsippet, men er ikke spesielt fornøyd med hvordan dette kommer til uttrykk i 2019-budsjettet. Når volum-komponenten beholdes er avgiftsberegningen fremdeles urettferdig sammenliknet med bil.

– Vi er ikke blitt hørt på volumberegningen. Hvis avgiften skal beregnes ut fra et miljøhensyn har ikke slagvolum noe å gjøre i regnestykket. Vi har fått en reduksjon i volumavgiften på 15,8 prosent, men bruker vi NOx-beregning (slik som på bil) istedet skal ingen nye sykler i dag slippe ut mer enn 70 mg/km. Mange sykler med stort volum slipper ut lite NOx, men blir likevel vesentlig dyrere på grunn av motorstørrelsen. Kjøper du for eksempel en Honda Gold Wing må du betale ca 58 000 kroner i volumavgift, selv om NOx-utslippet ikke er på mer enn 62 mg/km, forklarer Olaf Olstad i NMCF.

Store forskjeller

Syklene som slipper ut mye CO2 rammes hardest, slik det er tenkt. For eksempel må Yamaha MT 10, som har et utslipp på 185 g/km, betale 9432 kroner mer i avgift neste år. En Honda CRF 1000 som slipper ut 109 g/km blir derimot 1391 kroner billigere.

I budsjettet heter det: “Det legges økt vekt på CO2-komponenten ved at innslagspunktene senkes og satsene økes. Satsene i slagvolumkomponenten reduseres slik at omleggingen blir provenynøytral.”

– Vi blir kanskje litt lurt på innslagsnivået også. Regjeringen vil senke innslaget fem prosent, fra 75 til 70 g/km, og heller øke satsene. Det betyr at vi må betale mer for alt over 70 g/km. Neste steg på uslippskalaen er senket fra 65 til 60 g/km. For enkelte sykler blir totalen høyere enn dagens nivå.

– Jeg vil gjerne få med en støtteerklæring til den jobben NMCU har gjort, spesielt etter første avgiftsforslag. NMCF setter stor pris på det samarbeidet NMCU har lagt opp til, sier Olstad.

For høye avgifter

– Vi var svært misfornøyde med det første budsjettforslaget i oktober, men takket være en solid innsats av Geir Strand i NMCU – som blant annet rettet seg mot KrF – fikk vi til en skadebegrensning. MCF vegret seg litt for å ta kampen, men heldigvis ble det enedelige budsjettet bedre enn det opprinnelige forslaget, sier Arve Lønnum i MCF.

Med tanke på plass og miljø mener Lønnum vi betaler for mye avgift på MC.

– I forhold til miljøbelastningen straffes MC hardt. Norske kjøpere betaler langt over hva som er rimelig. MC er et miljøvennlig alternativ som krever mindre areal. Hadde flere kjørt MC istedet for bil ville behovet for veiutbygging også vært mindre, sier Lønnum