Godkjenning av sidevognsykler, triker og hengerfester

Tidligere var det krav om at motorsykkelfabrikanten måtte gi vektgarantier ved ombygging til sidevogn og montering av hengerfeste. Motorsykkelfabrikantene ville forståelig nok ikke gi garantier for noe de selv ikke har konstruert og produsert og godkjenning av sidevogner og hengerfester stoppet helt opp.

 

NMCU og Norsk Sidevogn Klubb satte seg derfor ned sammen med Vegdirektoratet og fant fram til en enkel og pragmatisk løsning på problemet. Saken ble sendt på høring og alt så greit ut. Så viste det seg at saken også måtte ut på en såkalt "EØS-høring", og EU-byråkratiet brukte urimelig lang tid på å få gjennomført denne prosessen.

 

Nå er imidlertid den nye forskriften om krav til vektgarantier for godkjenning av sidevogner, triker og tilhengerfester på plass, med nøyaktig samme tekst som NMCU, sidevognklubben og Vegdirektoratet opprinnelig ble enige om. Innholdet går i korthet ut på at totalvekt på sidevognsykler fastsettes ved å legge sammen tillatt totalvekt oppgitt av MC-produsent og tillatt totalvekt oppgitt av sidevognprodusent. Når det gjelder hengerfeste skal det godkjennes dersom MC-fabrikanten ikke eksplisitt oppgir at modellen ikke skal trekke henger. Det må også framlegges skriftlig dokumentasjon med spesifikasjoner fra hengerfesteprodusenten.

 

Dermed skulle det igjen være mulig å få godkjent sidevognsykler og hengerfester i Norge.

 

Du finner den nye paragrafen i Kjøretøyforskriften om vektgarantier for sidevognsykler og triker her

 

De nye paragrafene i Kjøretøyforskriften om godkjenning av hengerfester finner du her og her


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.