Sentrale nyheter

Bekymret for «selvkjørende» biler

I forrige uke sendte NMCU et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen der vi uttrykte bekymring for at bilprodusenter og transportmyndigheter kan se ut til å «over-selge» dagens bilteknologi, og gjennom sin begeistring kanskje «lure» bileiere til å tro at noe som egentlig er et førerstøttesystem er en «autopilot» som gjør at man kan legge armene i kors og ikke lenger være fører av bilen.

Trygt å kjøre MC i Oslo-trafikken

Det finnes en myte om at MC-kjøring i Oslo-trafikken er en veldig farlig aktivitet. Sannheten er imidlertid at det er relativt trygt. Det har kun vært 2 drepte på motorisert tohjuling fra 2010 og frem til i dag, og ingen av disse var på tung MC.

Hans Petter Strifeldt valgt til ny leder i NMCU

NMCU avholdt i helgen sitt årsmøte i Stjørdal i Nord-Trøndelag. En hovedsak på årsmøtet var det sviktende medlemstallet. Resultatene av NMCUs arbeid kommer alle norske motorsyklister til gode, men under ti prosent er medlemmer. Årsmøtet valgte derfor et sentralstyre med særskilt kompetanse på å synliggjøre organisasjonen: NMCU trenger mer synlighet, mer gjennomslag, og mer tilstedeværelse på alle arenaer.

Wirerekkverk

I dag er det nøyaktig 10 år siden NMCU sørget for at det ble forbudt å sette opp flere wirerekkverk i Norge. Noen motorsyklister synes dette var en viktig seier.

MC-parkering hos private parkeringsselskap

Det dukker stadig opp saker hvor motorsyklister har fått bøter for feil parkering i parkeringshus og på parkeringsplasser drevet av private aktører. NMCU kontaktet derfor tre parkeringsselskaper for å få bekreftet deres regler for MC-parkering.

Lokale nyheter

Rogaland: MC-forum har hatt vårmøte

MC-Forumsarbeidet i Rogaland har ligget litt i dvale, men nå er det tatt nytt tak. På agendaen stod blant annet ulykkesutviklingen, skilting av grus i vegbanen og MC-befaring på Fv45 fra E39 til Oltedal.

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.