Sentrale nyheter

NMCU stiller spørsmål til Tesla Motors

Som en oppfølging av brevet til samferdselsministeren, der vi tok opp spørsmålet om folk ble lurt til å tro at adaptive cruise control gjør bilen «selvkjørende», har NMCU nå også henvendt seg til Elon Musk, grunnleggeren av Tesla Motors. I henvendelsen stiller NMCU et meget enkelt spørsmål: Er Teslas såkalte «autopilot» skikkelig testet med motorsykler?

En gledens dag for byggemiljøet

Regjerningens forslag til statsbudsjettet ble lagt fram kl. 10 i dag, og det var med stor glede vi så at Frps løfter fra NMCUs valgmøter på Tyrigrava nå er innfridd. Regjerningen foreslår nemlig at amatørbygde kjøretøy skal ha fritak fra engangsavgift!

Engangsavgift på amatørbygde kjøretøy

Etter mye jobbing fikk vi i 2014 på plass en forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy. Forskriften er svært progressiv og gir privatpersoner adgang til å bygge kjøretøy til eget bruk etter et nærmere beskrevet teknisk regelverk. Det vi imidlertid mangler er et avgiftsregime som gjør at folk tør begynne på slike prosjekter. Derfor har NMCU skrevet brev til Finansdepartementet om minnet om løftene finansminister Siv Jensens parti ga under NMCUs valgmøter på Tyrigrava.

Bekymret for «selvkjørende» biler

I forrige uke sendte NMCU et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen der vi uttrykte bekymring for at bilprodusenter og transportmyndigheter kan se ut til å «over-selge» dagens bilteknologi, og gjennom sin begeistring kanskje «lure» bileiere til å tro at noe som egentlig er et førerstøttesystem er en «autopilot» som gjør at man kan legge armene i kors og ikke lenger være fører av bilen.

Trygt å kjøre MC i Oslo-trafikken

Det finnes en myte om at MC-kjøring i Oslo-trafikken er en veldig farlig aktivitet. Sannheten er imidlertid at det er relativt trygt. Det har kun vært 2 drepte på motorisert tohjuling fra 2010 og frem til i dag, og ingen av disse var på tung MC.

Lokale nyheter

Troms: MC-Forum har hatt høstmøte

På agendaen stod trafikksikkerhetsdagen 2017

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.