Sentrale nyheter

Actionkamera filmer fra farlige trafikksituasjoner

Full Kontroll på papir er i ferd med å gå litt ut på dato og NMCU vil derfor prøve få filmet hele boka. I den forbindelse har vi et ønske om å få bruke noen av motorsyklistenes egne actionkamera filmer fra farlige situasjoner i trafikken.

Viktig OECD-rapport setter ny standard for MC-sikkerhetsarbeidet

I 2008 var Statens vegvesen vertskap for en OECD-konferanse om MC-sikkerhet på Lillehammer. Konferansen var startpunkt for arbeidet med en omfattende motorsykkelrapport fra OECD. Etter mange forsinkelser er denne rapporten nå endelig publisert.

Motorsykkelavgiftene øker noe

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. For motorsykler er det lagt inn en prisjustering, slik at årsavgiften og satsene for beregning av engangsavgift har økt noe. Når det gjelder fastsettelse avgiftsnivået på amatørbygde kjøretøy må vi dessverre igjen fastslå at regjeringen ikke har levert. For tredje gang er amatørbyggerne satt på vent.

Europaparlamentet erkjenner at motoriserte tohjulinger spiller en viktig rolle for bærekraftig mobilitet

Europaparlamentet tok denne uken en rapport fra parlamentsmedlem Wim van de Camp inn i EUs transportplan. I van de Camps rapport blir motorsykler og mopeder identifisert som en viktig del av løsningen på køer og parkeringsproblemer i de store byene i Europa. Dette har aldri tidligere stått skrevet i EU-dokument og er et langt skritt framover for FIM/FEMA og Europas nær 40 millioner motorsyklister.

Tor Arne B. Ljunggren gjenvalgt som leder i NMCU

NMCUs årsmøte 2015 ble avviklet lørdag 5. september på Horten Næringspark hotell og vandrerhjem. På en våt og vindfull september-lørdag hadde over 50 medlemmer funnet veien til kystbyen i Vestfold for å være med å ta beslutninger om NMCUs framtid.

Svenske motorsyklister raser mot hemmelig liste

Medlemmene i SMC, NMCUs søsterorganisasjon i Sverige, raser mot myndighetenes hemmelige liste med trafikksikkerhetstiltak som særbehandler motorsyklister negativt og krenker motorsyklisters integritet.

Lokale nyheter

Nord-Trøndelag: MC-Forum diskuterte sitt eget oppdrag

NMCUs generalsekretær deltok på høstmøtet i MC-Forum Nord-Trøndelag. Forumet benyttet anledningen til å ta en oppklarende gjennomgang av målsetting, sammensetning og forankring. Møtet diskuterte også nødvendigheten av å foreta befaringer på fylkesvegnettet for å identifisere behov for tiltak.

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.