Sentrale nyheter

Motorsykkel klart raskest

For nøyaktig ti år siden sammenliknet NMCU tidsbruk og kostnader for en typisk arbeidsreise inn til Oslo. Nå var tiden inne for å gjenta prosjektet, men denne gang i en langt større sammenheng: I år gjennomfører nemlig FEMAs medlemsorganisasjoner en såkalt Mobility Test i mange hovedsteder i Europa.

Sterk resolusjon om vegvedlikehold

NMCUs årsmøte i Stjørdal i helgen vedtok en sterk resolusjon som krever at Statens vegvesen tar grep som kvalitetssikrer det arbeidet entreprenører i drifts- og vedlikeholdskontrakter utfører.

Hele sentralstyret gjenvalgt

Det var strålende og varmt høstvær når NMCUs 42. årsmøte gikk av stabelen, med alltid like velvillige Stjørdal MC som vertskap.

Melding om farlig forhold på veien

I helgen oppdaget motorsyklister noen dype, langsgående spor på Fv6 mellom Åros og Slemmestad i Buskerud. En av motorsyklistene brukte tlf. 175 og NMCUs veifelleskjema til å melde fra om forholdet. Hva skjer egentlig når man sender inn en veifellemelding?


Lokale nyheter

Buskerud: MC-Forum på befaring sør i fylket

MC-Forum møtet var satt opp som en befaringsdag for å finne ut i hvilken grad den valgte kjøreruta kunne inneholde spesielle risikomomenter for MC-førere.

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.