Sentrale nyheter

Avskilting i støykontroll

I slutten av mai i år ble en motorsyklist stoppet i en teknisk kontroll. Motorsykkelen hadde et uoriginalt eksosanlegg som hadde mye høyere lyd enn tillatt. Motorsyklisten erkjente at sykkelen hadde et ulovlig eksosanlegg og regnet med å få mangellapp. Men sykkelen ble imidlertid ilagt bruksforbud med avskilting på stedet.


Lavere engangsavgift på MC

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for 2015 å redusere engangsavgiften på motorsykler og snøscooter med gjennomsnittlig 30 prosent (!) Avgiftslettelsene vil utgjøre ca. 15.000 kroner for en gjennomsnittlig MC. Regjeringen bevilger også mer til vegvedlikehold.

Motorsykkel klart raskest

For nøyaktig ti år siden sammenliknet NMCU tidsbruk og kostnader for en typisk arbeidsreise inn til Oslo. Nå var tiden inne for å gjenta prosjektet, men denne gang i en langt større sammenheng: I år gjennomfører nemlig FEMAs medlemsorganisasjoner en såkalt Mobility Test i mange hovedsteder i Europa.

Sterk resolusjon om vegvedlikehold

NMCUs årsmøte i Stjørdal i helgen vedtok en sterk resolusjon som krever at Statens vegvesen tar grep som kvalitetssikrer det arbeidet entreprenører i drifts- og vedlikeholdskontrakter utfører.

Lokale nyheter

Nordland: Møte i MC-Forum

Den 2. oktober ble høstmøtet i MC-Forum holdt i lokalene i til Statens vegvesen. Forumet er blitt styrket med Hilde Heitmann fra Harstad og Ivar Heggli fra Mosjøen, som begge jobber med trafikksikkerhetssaker i hvert sitt område.

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.