Sentrale nyheter

For mye støy fra Tyrigrava

NMCU har fått en henvendelse fra samferdselsmyndighetene der man gjør oppmerksom på at oppsittere til Tyrigrava har klaget over støynivået på tirsdags- og onsdagskveldene. Om ikke støynivået nokså umiddelbart reduseres vil kommunale myndigheter være tvunget til å ta affære og da brenner det igjen et blått lys for Grava.

Statens vegvesen må vedlikeholde nettsidene og gi bedre veiledning

Sivilombudsmannen ber Vegdirektoratet vurdere dispensasjon for en person som fått avslag på innbytte av sitt spanske førerkort til norsk og mener at vegvesenet har gitt mangelfull veiledning og informasjon. I uttalelsen fra Sivilombudsmannen bes Vegdirektoratet også sørge for oppdatering av informasjonen på nettsidene og gi svartjenesten tilstrekkelig opplæring i regelendringer.

Skal du ta førerkort på motorsykkel?

Det koster ganske mye å ta MC-førerkort. Derfor er det lurt å velge en trafikkskole som gir deg valuta for pengene. Statens vegvesen har laget en liste over spørsmål det er lurt å stille når man skal velge trafikkskole.

Praktisk førerprøve på MC

Både delt praktisk førerprøve og framtidig tjenestetilbud stod på dagsorden når Vegdirektoratet hadde innkalt NMCU, MC-importørenes forening (MCF), Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL) og Trafikkforum til avklaringsmøte 15. april. Møtet ga svært nyttige avklaringer.

Økt kjøreglede, eller pengene tilbake!

Et av tiltakene i den nye MC-strategien er flere rimelige lavterskelkurs. Derfor tok NAF MC utfordringen fra NMCU og har utviklet et veldig bra tilbud om enkle trafikksikkerhetskurs på offentlig vei. NAF MC garanterer at man vil ha utbytte av kurset og lover pengene tilbake om man ikke er fornøyd!

Lokale nyheter

Oslo/Akershus: Vellykket møte i MC-Forum

Gjennomgang av den nye MC-strategien, årets kampanjer og åpningen av «nullvisjonsstrekningen» på gamle Mossevei.

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.