Sentrale nyheter

Statens vegvesen innfører delt praktisk førerprøve på MC

Statens vegvesen vil ha praktisk prøve i kjøregård på ett tidspunkt og praktisk førerprøve i trafikk på et annet tidspunkt. I sine høringssvar sa NMCU, trafikkskoleorganisasjonene og MC-bransjen at de ikke så noen fordeler med en slik ordning, og at ordningen bare ville føre til økte utgifter for eleven. Likevel velger Statens vegvesen å innføre delt praktisk førerprøve allerede fra i år.

Tilsynsrapport med kritikk av Statens vegvesen

NMCU er veldig bevisst på at mangelen på oppfølging av drifts- og vedlikeholdskontraktene har ført til mange farlige situasjoner for motorsyklistene. Ikke minst når det gjelder vedlikeholdsarbeider som etterlater grus i vegbanen. Nå blir NMCUs bekymringer langt på vei bekreftet i en ny tilsynssak fra Vegtilsynet.

Kjørelengdeundersøkelse 2014

Årlig kjørelengde for norske motorsyklister er viktig da trafikkforskerne benytter gjennomsnittlig kjørelengde for å beregne hvor høy risiko det er ved å kjøre motorsykkel. Nå har vi sammenstilt kjørelengden, innmeldt til NMCU, for 2014-sesongen.

Veifellemeldinger tidlig i sesongen

Som vanlig om våren er det mye telehiv og sprekker i asfaltdekket. I tillegg ligger det strøsand over alt. Men telehiven vil legge seg, teleskadene bli reparert og sanden kostet opp. Dette arbeidet vil naturlig nok ta litt tid, så vi ber motorsyklister være tålmodige, og vente litt med å sende inn veifellemeldinger på teleskader og strøsand.

Lokale nyheter

Oppland: MC-Forum har avholdt vårmøte

6. mars avhold MC-Forum i Oppland sitt vårmøte. Hovedsakene på møtet var årets SE OSS-aksjon og den nye «Nasjonal strategi for MC og moped».

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.