Siste nytt

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-17

Midt i mars la Statens vegvesen fram tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17. Planen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene og Trygg Trafikk, som i denne sammenhengen representerer alle trafikantorganisasjonene. Til sammen bidrar aktørene med 122 trafikksikkerhetstiltak.

Melding om veifeller tidlig i sesongen

Som vanlig om våren er det mye telehiv og sprekker i asfaltdekket. I tillegg ligger det strøsand over alt. Men telehiven vil legge seg, teleskadene bli reparert og sanden kostet opp. Dette arbeidet vil naturlig nok ta litt tid, så vi ber motorsyklister være tålmodige, og vente litt med å sende inn veifellemeldinger på teleskader og strøsand.

Tilsyn med asfalteringsrutiner i Region sør

Sørger Statens vegvesen for at rekkverkene er tilstrekkelig høye når det legges ny asfalt? Finnes det rutiner for måling av friksjon etter dekkelegging? Dette har vært noen av spørsmålene Vegtilsynet har stilt i en ny tilsynssak.

Fri fart på banekurs?

Norges Motorsportforbund (NMF) og NMCU jobber nå tett sammen for å få til en ordning der banekurs med skiltsykler slipper hastighetsbegrensninger. Og blir omfattet av den ordinære MC-forsikringen for gatemotorsykler.


Påbudt å medbringe refleksvest i MC og moped

Vegdirektoratet har besluttet at det fra 1. januar 2014 vil være påbudt å medbringe refleksvest i alle motorsykler og mopeder i tilfelle nødstans. NMCU har sørget for at det finnes en CE godkjent minivest på markedet som får plass under salen på absolutt alle typer motorsykler.

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.