Sentrale nyheter

Tilsynsrapport med kritikk av Statens vegvesen

NMCU er veldig bevisst på at mangelen på oppfølging av drifts- og vedlikeholdskontraktene har ført til mange farlige situasjoner for motorsyklistene. Ikke minst når det gjelder vedlikeholdsarbeider som etterlater grus i vegbanen. Nå blir NMCUs bekymringer langt på vei bekreftet i en ny tilsynssak fra Vegtilsynet.

Kjørelengdeundersøkelse 2014

Årlig kjørelengde for norske motorsyklister er viktig da trafikkforskerne benytter gjennomsnittlig kjørelengde for å beregne hvor høy risiko det er ved å kjøre motorsykkel. Nå har vi sammenstilt kjørelengden, innmeldt til NMCU, for 2014-sesongen.

Franske myndigheter vil forby eldre motorsykler i Paris

Franske myndigheter vil forby motorsykler som er eldre enn 15 år å kjøre inn i Paris. Vår franske søsterorganisasjon FFMC arranger derfor en stor demonstrasjon mot forslaget søndag 8. februar.

FIM Rally 2015 i Nederland

Det 70. FIM Rally blir arrangert i byen Vorden, som ligger i det naturskjønne området «De Achterhoek», omtrent midt i landet. Arrangørklubben, Motorcycle Club VAMC de Graafschaprijders, har lang erfaring, så det ligger an til å bli et flott treff i Nederland den 29-31 juli.

Veifellemeldinger tidlig i sesongen

Som vanlig om våren er det mye telehiv og sprekker i asfaltdekket. I tillegg ligger det strøsand over alt. Men telehiven vil legge seg, teleskadene bli reparert og sanden kostet opp. Dette arbeidet vil naturlig nok ta litt tid, så vi ber motorsyklister være tålmodige, og vente litt med å sende inn veifellemeldinger på teleskader og strøsand.

Lokale nyheter

Troms: Høstmøte i MC-Forum

MC-Forum i Troms har litt forsinket avholdt sitt høstmøte. På agendaen stod blant annet ulykkesutviklingen i 2014, den nye MC-strategien til Statens vegvesen og ferdigstillelsen av nullvisjonsveien for MC utenfor Harstad.

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.