Sentrale nyheter

Motorsykkelavgiftene øker noe

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. For motorsykler er det lagt inn en prisjustering, slik at årsavgiften og satsene for beregning av engangsavgift har økt noe. Når det gjelder fastsettelse avgiftsnivået på amatørbygde kjøretøy må vi dessverre igjen fastslå at regjeringen ikke har levert. For tredje gang er amatørbyggerne satt på vent.

Europaparlamentet erkjenner at motoriserte tohjulinger spiller en viktig rolle for bærekraftig mobilitet

Europaparlamentet tok denne uken en rapport fra parlamentsmedlem Wim van de Camp inn i EUs transportplan. I van de Camps rapport blir motorsykler og mopeder identifisert som en viktig del av løsningen på køer og parkeringsproblemer i de store byene i Europa. Dette har aldri tidligere stått skrevet i EU-dokument og er et langt skritt framover for FIM/FEMA og Europas nær 40 millioner motorsyklister.

Tor Arne B. Ljunggren gjenvalgt som leder i NMCU

NMCUs årsmøte 2015 ble avviklet lørdag 5. september på Horten Næringspark hotell og vandrerhjem. På en våt og vindfull september-lørdag hadde over 50 medlemmer funnet veien til kystbyen i Vestfold for å være med å ta beslutninger om NMCUs framtid.

Svenske motorsyklister raser mot hemmelig liste

Medlemmene i SMC, NMCUs søsterorganisasjon i Sverige, raser mot myndighetenes hemmelige liste med trafikksikkerhetstiltak som særbehandler motorsyklister negativt og krenker motorsyklisters integritet.

Norgestreffet 2016 til Saltdal

NMCUs årsmøte ga Norgestreffet 2016 til Saltdal MC. Treffet blir arrangert på Rognan flyplass i tidsrommet 30. juni til 3. juli. Vi gratulerer klubben med tildelingen og gleder oss til Norgestreffet 2016!

Lokale nyheter

Nordland: Høstmøte i MC-Forum

24. september avholdt MC-Forum i Nordland sitt høstmøte der man blant annet diskuterte ulykkesutviklingen, alternative lyskonfigurasjoner på MC, trafikksikkerhetsdag for motorsyklister og farlig rekkverk på Kystriksveien.

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.