Sentrale nyheter

Dårlig oppfølging av vegvedlikeholdet

I og med at drifts- og vedlikeholdskontraktene for vegnettet har enorme økonomiske rammer ligger det også et ønske fra samfunnet om at fellesskapets midler blir brukt på en mest mulig effektiv måte. Om det er slik at Statens vegvesen har dårlig kontroll med det arbeidet som utføres kan det hende at samfunnets ressurser brukes feil.

NMCU stiller spørsmål til Tesla Motors

Som en oppfølging av brevet til samferdselsministeren, der vi tok opp spørsmålet om folk ble lurt til å tro at adaptive cruise control gjør bilen «selvkjørende», har NMCU nå også henvendt seg til Elon Musk, grunnleggeren av Tesla Motors. I henvendelsen stiller NMCU et meget enkelt spørsmål: Er Teslas såkalte «autopilot» skikkelig testet med motorsykler?

En gledens dag for byggemiljøet

Regjerningens forslag til statsbudsjettet ble lagt fram kl. 10 i dag, og det var med stor glede vi så at Frps løfter fra NMCUs valgmøter på Tyrigrava nå er innfridd. Regjerningen foreslår nemlig at amatørbygde kjøretøy skal ha fritak fra engangsavgift!

Engangsavgift på amatørbygde kjøretøy

Etter mye jobbing fikk vi i 2014 på plass en forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy. Forskriften er svært progressiv og gir privatpersoner adgang til å bygge kjøretøy til eget bruk etter et nærmere beskrevet teknisk regelverk. Det vi imidlertid mangler er et avgiftsregime som gjør at folk tør begynne på slike prosjekter. Derfor har NMCU skrevet brev til Finansdepartementet om minnet om løftene finansminister Siv Jensens parti ga under NMCUs valgmøter på Tyrigrava.

Bekymret for «selvkjørende» biler

I forrige uke sendte NMCU et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen der vi uttrykte bekymring for at bilprodusenter og transportmyndigheter kan se ut til å «over-selge» dagens bilteknologi, og gjennom sin begeistring kanskje «lure» bileiere til å tro at noe som egentlig er et førerstøttesystem er en «autopilot» som gjør at man kan legge armene i kors og ikke lenger være fører av bilen.

Lokale nyheter

Vest-Agder: Høstmøte i MC-forum

Årets høstmøte i Vest-Agder MC-forum ble avholdt 8.november. Det var store forventninger knyttet til vegvesenets tilbakemelding på rapporten fra MC-befaringen som ble avholdt på forsommeren.

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.