Sentrale nyheter

To Hjul – Halv Avgift, eller …

I 2003, etter 20 års kamp fikk NMCU gjennom prinsippet «To Hjul – Halv Avgift». I forslaget til Statsbudsjettet for 2018 og den nye trafikkforsikringsavgiften («Årsavgiften») for MC, gjorde NMCU et urovekkende funn.

Treffparkering for MC i Oslo er sikret for neste sesong!

Oslo Kommune ved Bymiljøetaten bekrefter tillatelse for Norsk Motorcykkel Union NMCU på vegne av motorsyklistene til gjennomføring av MC-samlinger i Roald Amundsens gate mellom Stortingsgata og Karl Johans gate.

Feil ved arbeidsvarsling i Region midt

Vegtilsynet har ført tilsyn med arbeidsvarsling i Statens vegvesen, Region midt. Det ble gjennomført stikkprøvekontroller på sju arbeidssteder rundt om i regionen. Som i flere andre regioner, fant Vegtilsynet også i Region midt flere alvorlige feil, til tross for at regionen allerede i 2011 vedtok å styrke oppfølgingen av arbeidsvarsling.

Æresmedlemmer

På årsmøtet hedret NMCU to giganter i norsk MC-historie ved å tildele dem livstids æresmedlemskap i organisasjonen. Til langvarig trampeklapp mottok Ole Martin «Bulle» Haakonsen og Maarten Mager innrammede diplomer og evigvarende medlemskort i messing.

Vegvesenet beordrer nyasfaltering

Mandag 4. september kunne vi lese i Fædrelandsvennen at Statens vegvesen i Vest-Agder hadde beordret fresing og reasfaltering av 2,1 kilometer ny asfalt ved Boen Bruk på Tveit. Begrunnelsen var at arbeidet ikke ivaretok sikkerheten til motorsyklister og mopedførere (!)

Lokale nyheter

Oslo-Akershus: Kretsen på besøk hos Vegtrafikksentralen Øst

En tilfeldig samtale om tunnelsikkerhet på MC-messas vårmønstring i Lillestrøm mellom Ole-Ragnar Tandberg, leder i NMCU Oslo-Akershus, og to MC-førere, endte med en invitasjon til styret i kretsen om en guidet omvisning i Statens vegvesen Veitrafikksentral Øst.  

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.