Sentrale nyheter

If reduserer forsikringsprisene på motorsykkel

If er forsikringsleverandør til NMCU, og nå blir det mer lønnsomt å forsikre motorsykkelen i dette selskapet. Ikke minst for NMCU-medlemmer som i tillegg har 10% rabatt på motorsykkelen og 8% rabatt på bilen.

MC i Oslo-trafikken i framtiden?

Det rød/grønne samarbeidet i Oslo kommune gikk i 2015 til valg på radikale miljømål for byen. I begynnelsen av desember i fjor sendte NMCU en henvendelse til Byråd for miljø og samferdsel der vi ba om et kort møte for å høre litt om hvordan man så for seg rollen til motoriserte tohjulinger i disse miljømålene. Nå, mer enn fem måneder senere, har vi ennå ikke blitt gitt anledning til å veksle et eneste vettug ord med det nye byrådet!

Motorsykler bruker mindre drivstoff enn biler

Du tenker kanskje at dette er en selvfølge fordi motorsykler er mindre, har lavere vekt og mindre motorer. Men er det virkelig slik? FEMA bestemte seg for å undersøke saken.

Enklere å få godkjent bruktimporterte motorsykler

Den nye Motorsykkelforskriften, som skulle ha vært implementert 1. januar i år, sitter fremdeles fast i EØS-komiteen. Det har ført til at trafikkstasjonen har vært avventende og svært restriktive med godkjenning av bruktimport. For å avhjelpe situasjonen har Vegdirektoratet derfor bestemt seg for forskuttere den nye Motorsykkelforskriften på dette området.

NMCU får trafikksikkerhetspris

Trafikksikkerhetsprisen «Ta vare på Livet» går i år til NMCU. Prisutdelingen vil finne sted på Motorsykkelens Dag i Kristiansand, lørdag 7. mai kl. 12:00. Arrangementet forgår på Festningsplassen.

Lokale nyheter

Buskerud: Aktiviteten i MC-Forum i fjor høst

I løpet av høsten i fjor ble det avholdt møter i MC-Forum i september, oktober og desember. Mange viktige saker, men aller mest gledelig er at Buskerud fylkeskommune har tatt en aktiv rolle i MC-Forum og trafikksikkerhetsarbeidet for motorsykkel.

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.