Sentrale nyheter

Praktisk førerprøve på MC

Både delt praktisk førerprøve og framtidig tjenestetilbud stod på dagsorden når Vegdirektoratet hadde innkalt NMCU, MC-importørenes forening (MCF), Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL) og Trafikkforum til avklaringsmøte 15. april. Møtet ga svært nyttige avklaringer.

Økt kjøreglede, eller pengene tilbake!

Et av tiltakene i den nye MC-strategien er flere rimelige lavterskelkurs. Derfor tok NAF MC utfordringen fra NMCU og har utviklet et veldig bra tilbud om enkle trafikksikkerhetskurs på offentlig vei. NAF MC garanterer at man vil ha utbytte av kurset og lover pengene tilbake om man ikke er fornøyd!

Statens vegvesen innfører delt praktisk førerprøve på MC

Statens vegvesen vil ha praktisk prøve i kjøregård på ett tidspunkt og praktisk førerprøve i trafikk på et annet tidspunkt. I sine høringssvar sa NMCU, trafikkskoleorganisasjonene og MC-bransjen at de ikke så noen fordeler med en slik ordning, og at ordningen bare ville føre til økte utgifter for eleven. Likevel velger Statens vegvesen å innføre delt praktisk førerprøve allerede fra i år.

Tilsynsrapport med kritikk av Statens vegvesen

NMCU er veldig bevisst på at mangelen på oppfølging av drifts- og vedlikeholdskontraktene har ført til mange farlige situasjoner for motorsyklistene. Ikke minst når det gjelder vedlikeholdsarbeider som etterlater grus i vegbanen. Nå blir NMCUs bekymringer langt på vei bekreftet i en ny tilsynssak fra Vegtilsynet.

Kjørelengdeundersøkelse 2014

Årlig kjørelengde for norske motorsyklister er viktig da trafikkforskerne benytter gjennomsnittlig kjørelengde for å beregne hvor høy risiko det er ved å kjøre motorsykkel. Nå har vi sammenstilt kjørelengden, innmeldt til NMCU, for 2014-sesongen.

Lokale nyheter

Vest-Agder: Vårmøte i MC-Forum

MC-forum Vest-Agder hadde sitt vårmøte den 27.april. Statens vegvesen var godt representert, med hele fem møtedeltakere. På dagsorden stod både skilting av grus i vegbanen, «nullvisjonsstrekning for MC» og nye oppkjøringsregler for klasse A

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.