Sentrale nyheter

NMCU får trafikksikkerhetspris

Trafikksikkerhetsprisen «Ta vare på Livet» går i år til NMCU. Prisutdelingen vil finne sted på Motorsykkelens Dag i Kristiansand, lørdag 7. mai kl. 12:00. Arrangementet forgår på Festningsplassen.

Tor Arne Bell Ljunggren går av som NMCU-leder

Tor Arne Ljunggren har både et tillitsverv for NMCU og et folkevalgt verv som vararepresentant til Stortinget. Nå har det skjedd endringer som gjør at Tor Arne må møte oftere på Stortinget framover. Muligheten for interessekonflikt mellom de to vervene tilsier at han ikke kan inneha begge. Han må derfor å tre tilbake fra ledervervet i NMCU med øyeblikkelig virkning, da det folkevalgte vervet selvfølgelig må prioriteres.

Motorsyklistene aksjonerer for å bli sett

Hvert år blir mange motorsyklister drept og skadd i kollisjoner med biler, ofte fordi bilføreren ikke overholder vikeplikten eller på annen måte overser motorsykkelen. Problemet er størst om våren, når motorsyklistene har vært borte fra veien hele vinteren. Derfor gjennomfører motorsyklistene SE OSS kampanjer over hele landet når MC-sesongen starter.

Økt kjøreglede eller pengene tilbake!

Mange har lurt på hva som skjer med NAF MC Trafikksikkerhetskurs: Gikk prøveåret 2015 bra? Blir det kurs i år? Svaret er ja!

Todelt praktisk førerprøve på MC blir avviklet

2015 var et prøveår for ordningen med todelt praktisk førerprøve på MC. Etter press fra NMCU, trafikkskoleorganisasjonene og MC-importørene blir ordningen nå avviklet.

Lokale nyheter

MC på biblioteket

NMCU Buskerud startet sesongen med mini-seminar på biblioteket i Drammen, og kretsleder Jan Erik Hennum ønsket alle MC-interesserte hjertelig velkommen.

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.