Sentrale nyheter

Nye EU-regler for typegodkjenning av motorsykler

1. januar i år innførte EU nye typegodkjenningsregler for lette kjøretøyer (gruppe L). Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å tilpasse seg disse reglene. På grunn av noen formaliteter er norsk implementering av forordningen noe utsatt.

18-års grense på lett MC?

Det kommer vel ikke som noen overraskelse at akkurat dette spørsmålet var det mest problematiske for NMCU når vi lagde Nasjonal strategi for MC og moped sammen med Statens vegvesen. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke foreligger noe konkret forslag fra vegvesenet om å heve aldersgrensene. Det Statens vegvesen er i gang med er kun å utrede de negative og positive konsekvensene av et slikt tiltak.

Actionkamera filmer fra farlige trafikksituasjoner

Full Kontroll på papir er i ferd med å gå litt ut på dato og NMCU vil derfor prøve få filmet hele boka. I den forbindelse har vi et ønske om å få bruke noen av motorsyklistenes egne actionkamera filmer fra farlige situasjoner i trafikken.

Viktig OECD-rapport setter ny standard for MC-sikkerhetsarbeidet

I 2008 var Statens vegvesen vertskap for en OECD-konferanse om MC-sikkerhet på Lillehammer. Konferansen var startpunkt for arbeidet med en omfattende motorsykkelrapport fra OECD. Etter mange forsinkelser er denne rapporten nå endelig publisert.

Motorsykkelavgiftene øker noe

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. For motorsykler er det lagt inn en prisjustering, slik at årsavgiften og satsene for beregning av engangsavgift har økt noe. Når det gjelder fastsettelse avgiftsnivået på amatørbygde kjøretøy må vi dessverre igjen fastslå at regjeringen ikke har levert. For tredje gang er amatørbyggerne satt på vent.

Lokale nyheter

Vest-Agder: Vellykket årsmøte

Med 30 deltakere må årsmøtet i NMCU Vest-Agder sier å være godt besøkt. Styrets årsberetning fortalte om høy aktivitet i året som gikk, noe årsmøtet satte stor pris på. Det er god kontroll på økonomien og det ble lagt fram en spennende plan for virksomheten i 2016. Til slutt valgte årsmøtet et meget kompetent styre, der et hyggelig innslag er et styremedlem på bare 17 år.


Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.