Sentrale nyheter

NMCU ved en korsvei

Det avtroppende sentralstyret vil på kommende årsmøte presenterer noen forslag hva gjelder økonomi og organisasjon som vi må drøfte grundig sammen. Vi må rigge organisasjonen for endringene som ufravikelig er rett rundt hjørnet. I disse endringene ligger det også nye muligheter. Men vi må gjøre de rette veivalgene nå, og påtroppende leder og dennes sentralstyre trenger dine meninger og stemme for å få retning og styrefart. Om du har anledning ber NMCU deg som medlem derfor om å komme på årsmøtet i Åmli i Aust-Agder 2. september.

Høyt CO2 utslipp koster dyrt

NMCU har sendt brev til Europa-kontoret til Yamaha, Kawasaki og Piaggio og gjort oppmerksom på endringen i den norske avgiftsberegningen av motorsykler.

MC-parkering i Oslo

Når NMCU har jobbet opp mot Oslo-politikere, Bymiljøetaten og parkeringsselskapene, og lagt fram våre forslag til hvordan man kan løse bortfallet av 110 MC-parkeringsplasser, er vår opplevelse at alle skulle «se på saken», men at ingen har gjort noe.

Støy

FEMAs generalsekretær, Dolf Willigers, deltok nylig på et internasjonalt møte der man igjen diskuterte støy som et forurensningsproblem. For motorsyklister er dette et evig dilemma; det som for oss er lyd er for andre støy.

Farlige rekkverk og lavt inspeksjonsnivå langs E6 og Rv3

Statens vegvesen skal inspisere vegnettet for å kontrollere at det er i samsvar med krav. Feil og mangler på og ved vegen kan blant annet skyldes manglende inspeksjoner, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Lavere engangsavgift på de mest miljøvennlige motorsyklene

Regjeringen endrer engangsavgiften på nye motorsykler i miljøvennlig retning i forslaget til Revidert nasjonalbudsjett 2017. Stykkavgiften og motoreffektavgiften fjernes helt, samtidig som det innføres en CO2-komponent

Lokale nyheter

Oslo-Akershus: Kretsen på besøk hos Vegtrafikksentralen Øst

En tilfeldig samtale om tunnelsikkerhet på MC-messas vårmønstring i Lillestrøm mellom Ole-Ragnar Tandberg, leder i NMCU Oslo-Akershus, og to MC-førere, endte med en invitasjon til styret i kretsen om en guidet omvisning i Statens vegvesen Veitrafikksentral Øst.  

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.