To personer har til nå mottatt NMCUs Æresmedlemskap.

Begge har fått sitt Æresmedlemskap for sitt bidrag til å starte organisasjonen og sitt lange og omfattende arbeid for å fremme motorsyklismen i Norge,

Ole M. (Bulle) Haajonsen

 

Bulle i midten av bildet, med briller og skjegg

 

Maarten Mager

 

Retningslinjer for Æresmedlemskap i NMCU

  1. NMCUs sentralstyre kan utnevne enkeltpersoner til Æresmedlem i organisasjonen. Forslag om æresmedlemskap skal behandles i to påfølgende  styremøter, og vedtak skal være enstemmig.
  2. Æresmedlemskap kan tildeles personer som over tid og i usedvanlig stor grad har bidratt til å fremme NMCUs og/eller motorsyklismens sak nasjonalt eller internasjonalt.
  3. Æresmedlemskap kan ikke tildeles personer hvis bidrag i det vesentlige har funnet sted mens de har vært ansatt i NMCU .
  4. Æresmedlemskap er livsvarig og utnevnelsen finner sted på NMCUs sentrale årsmøte
  5. Kandidater til æresmedlemskap kan foreslås av NMCUs tillitsvalgte og livstidsmedlemmer.
  6. Sentralstyrets vedtak kan ikke påklages. Et kandidatur som ikke når fram kan tidligst fremmes på nytt to år etter sentralstyrets behandling