MC-venner, oppført i BRO-registeret, som kan være behjelpelig dersom du havner i en situasjon der du trenger hjelp. 
Det er grunn til å understreke at dette ikke må misbrukes for å oppnå gratis overnatting, unødvendige småjusteringer eller lignende.

Motorcycling-friends who may be able to help you in an emergency. Please do not abuse this in order to obtain free accommodation, unnecessary repairs or transportation.

Fyll ut skjemaet under registeret om du ønsker å stå oppført for å kunne tilby dine med-motorsyklister berging, reparasjon, eller overnatting.

BRO-register

BRO-innmelding

Adresse
På hvilken måte kan du hjelpe?