Elsker du å kjøre motorsykkel? Det er ingen selvfølge at vi får lov til det. Gjennom tidene har det vært mange forsøk på å begrense vår mulighet til å dyrke vår interesse, ja sågar forbud har vært foreslått.
Slik er det ennå, at vi enten blir glemt eller at noen aktivt jobber mot oss. Det er derfor motorsyklistene trenger en interesseorganisasjon som NMCU – som taler oss motorsyklisters sak.
NMCU – av motorsyklister, for motorsyklister!

NMCU er fast høringsinstans overfor myndighetene i spørsmål som vedrører motorsykkel. Det betyr at vi blir hørt og kan påvirke beslutninger som får konsekvenser for motorsyklistene. Dette er ofte tidkrevende prosesser som krever at vi «biter oss fast». Vi må imidlertid også overvåke og passe på da motorsyklister ofte blir glemt eller at man ikke har forstått at en sak faktisk kan ha konsekvens for motorsyklistene.
NMCU er motorsyklistenes vaktbikkje!

NMCU jobber aktivt med trafikksikkerhet i samarbeid med Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Statens veivesen, Vegtilsynet, UP, kjøreskolene og andre trafikkorganisasjoner som for eksempel Trygg Trafikk, NAF, NAF MC, Trafikksikkerhetsforeningen m.fl. Vi jobber for at motorsyklistene skal få adgang til god og rimelig kjøreopplæring og førerutviklingskurs slik at vi kjører sikrere. I Norge har vi verdens beste kjøreopplæring på motorsykkel som vi har vært med på å utvikle. I tillegg adresserer vi myndighetene for det ansvaret de har vedr. veg-infrastruktur som er tilgivende ved evt. ulykker, som f.eks. underskinner på rekkverk, tilgivende sideterreng uten farlige obstruksjoner og veistandard. NMCU er med på å lage samt sikre gjennomføring av «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» samt oppfølgingsplan for MC. Vi har oppnådd mye men har langt igjen. NMCU jobber for din sikkerhet!

NMCU med sine medlemmer, er også medlem i den europeiske paraplyorganisasjonen for motorsyklister, Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA). FEMA representerer de enkelte lands interesseorganisasjoner inn mot EU – og som vi vet vil beslutninger for EU ofte få konsekvens for oss i Norge.

BLI MEDLEM NÅ