Bompenger og veiavgift i Europa

Betaling for bruk av veinettet blir stadig mer vanlig i Europa. Det finnes ulike løsninger for betaling av bompenger. I Norge er vi så heldige at motorsykler er fritatt fra bompenger på de fleste veier. Slik er det dessverre ikke i de fleste andre land.

Vi har satt sammen en oversikt over systemene for bompenger og veiavgift i noen av de mest vanlige ferielandene. Forbehold om at informasjonen kan være feil eller mangelfull.

Andorra

I Andorra er det ingen bompenger for motorsykkel, med unntak av Túnel d’Envalira,  der motorsykler må betale 4,20 EUR (2023)

Belgia

Ingen bompenger eller avgifter, med unntak av Liefkenshoektunnel, som har bompenger.

Danmark

I Danmark er det ikke bompenger for motorsykler, bortsett fra Øresundsbroen og Storebæltsbroen. Begge har egne takster for motorsykkel. Kjør gjerne på en betjent bom for å sikre at du får riktig pris.

Finland

Ingen bompenger for motorsykkel

Frankrike

De fleste motorveier i Frankrike opereres av private selskaper, og finansieres gjennom bompenger. Motorsykler må også betale, på lik linje med bil. Det er en egen takst for MC. For å være være sikker på at du betaler riktig takst kan det være lurt å kjøre på en betjent stasjon. Les mer om takstene her.

De fleste steder trekkes en billett ved innkjøring på motorveien. Ved avkjøring vises billetten, og du betaler for den kjørte strekningen. Husk å ta godt vare på billetten!

Ved siden av de bompengefinasierte motorveiene går det ofte flotte hovedveier, som kan være både hyggeligere og mer spennende med motorsykkel.

Italia

Italienske motorveier driftes oftest av private aktører, og finansieres av bompenger. Ofte finnes det et godt utbygget veinett parallelt med motorveiene, som kan benyttes kostnadsfritt.

Bompengene betales oftest ved at du trekker billett ved innkjøring til motorveien. Denne vises ved bomstasjonen ved avkjøringen for å kalkulere hvor langt du har kjørt og hvor mye du skal betale. For å sikre at du betaler riktig takst, kan det være en fordel å kjøre på en manuelt betjent bom.

Ved enkelte bomstsjoner i Italia er det merket et eget felt for motorsyklister. Det kan være fristende å tenke at motorsyklister dermed er fritatt fra avgiften. Dette er dessverre ikke riktig. Feltet er forbeholdt motorsykler med betalingsbrikke og avtale. Av egen erfaring kan betalingskravene for brudd på dette komme lenge etterpå (ett til to år), og bli svært kostbare.

Luxemburg

Ingen bompenger for motorsykkel.

Nederland

To tunneller i Nederland krever bompenger, Kiltunnel og Westerscheldetunnel.

Ellers ingen bompenger eller veiavgifter.

Portugal

Portugal benytter et elektronisk system for registrering av bompenger, omtrent som i Norge. I motsetning til i Norge er ikke motorsykler unntatt fra bompengene. For å kjøre et utenlands kjøretøy i Portugal bør du registrere ditt kjøretøy med registreringsnummer før avreise. Du finner en oversikt over motorveiene som benytter systemet her.

Spania

Enkelte motorveistrekninger i Spania finansieres med bompenger.  Dette gjelder også for motorsykler.

Sveits

For å benytte motorveinettet og enkelte andre hovedveier i Sveits må du betale en avgift. Avgiften gjelder for hele året, uavhengig av hvor lang tid du planlegger å oppholde deg i landet. Du må kjøpe et klistremerke (Vignette), som festes på motorsykkelen under hele oppholdet. Merket får du kjøpt på tollstasjonen på vei inn i landet eller på nett. Vignetten koster i 2023 40 CHF, som tilsvarer ca. 475 NOK.

Sverige

Ingen bompenger for motorsyklister, bortsett fra Øresundsbroen fra Sverige til Danmark, Motalabron og Sundsvallsbron. For å sikre at du får motorsykkelrabatt kan det være lurt å kjøre på en bom med manuell betjening.

I tillegg er det betaling over Svindesundsbroen mellom Sverige og Norge.

Tyskland

Tyskland har ikke bompenger for motorsyklister. 

Østerrike

For å kjøre på motorveier og store deler av hovedveinettet kreves en avgift. Denne betales ved å kjøpe et klistremerke (Vignette) som festes godt synlig på sykkelen. Merket fås kjøpt ved de fleste tollstasjoner på vei inn i landet, eller som digitalt merke på nett eller på App. På grunn av kjøpsloven i Østerrike vil ikke digitale merker bli gyldige før etter 18 dager.

Avgift for MC kan i 2023 kjøpes for 10 dager (5,80 EUR), 2 måneder (14,50 EUR) eller ett år (38,20 EUR).