Styreleder

Odd Terje Døvik
Vest-Agder

Nestleder            

Siv Kristoffersen
Vestfold

Styremedlem.        

Kjersti Løge
Møre og Romsdal

Styremedlem

Arild Lind
Oslo og Akershus

Styremedlem

Bjørn-Viggo Larsen
Troms

Styremedlem

Ole Jørgen Dønnestad
Vest-Agder

Varamedlem

Tor-Atle Hansen
Oppland

Varamedlem

Kari Storstrand
Nordland