Våre medlemskap

Ungdomsmedlem
kr 10/år
For deg mellom 16 og 20 år
Gir fulle rettigheter
Går automatisk over til hovedmedlemskap ved fylte 20 år
velg
Hovedmedlem
kr 475/år
Det mest vanlige medlemskapet
Gir fulle rettigheter
velg
Husstand
kr 625/år
Medlemskap for hele husstanden
Gir fulle rettigheter
velg

Om medlemskap i NMCU

Er du mellom 16 og 20 år har du mulighet til å tegne ungdomsmedlemskap. Selv om du da betaler mindre, har du likevel fulle rettigheter som et hvilket som helst annet medlem.

Hovedmedlemskap er det mest vanlige medlemskapet og er det du må velge om du er passert 20 år.

Om det er flere i husstanden som ønsker å være medlem, lønner det seg å velge et husstandsmedlemskap. Da tegnes det et hovedmedlemskap for én person som kan legge til hele husstanden som egne husstandsmedlemmer. Uansett antall medlemmer i husstanden er totalbeløpet for husstanden kr 625 per år, alternativt kr 59 per måned.

Livstidsmedlemskap er en eksklusiv ordning hvor man betaler en gang – og ferdig med det for hele livet. Det tilbys et begrenset antall slike medlemskap og det er mange som er tegnet allerede.