Olav T. Vehus
Fylkessekretær/ Kretskontakt

Vehus 202
4869 Dølemo
Tlf: 918 16 702