Solveig Sisjord
Kretsleder

Tlf: 992 61 869

Jan Petter Lyng
Fylkessekretær

Tlf: 416 34 599

Inge Solgård
Nestleder

Tlf: 412 54 423

Tor Flom

Tlf: 959 69 507

Arne Melby

Tlf: 975 31 885

Tove S. Hvalvik

Tlf: 91310529

Oddbjørn Amundsen

Tlf: 489 93 452