Hallvard Auestead
Kretsleder

Tlf: 990 45 320

Ole J. Dønnestad
Nestleder

Tlf: 971 86 965

Odd Terje Døvik
Fylkessekretær 

Tlf: 911 29 876

Berit Brekke

Tlf: 984 44 308

Marianne Refsland

Tlf: 913 84 245

Linda L. Sivertsen

 

Jo Hammervold

Tlf: 953 05 007