Å varsle om veifeller er en felles innsats alle trafikanter bør bidra med.

Dette gjøres ved å ringe 175.

 

Vi får stadig henvendelser fra motorsyklister som har avdekket trafikkfarlige forhold ved veg og veginfrastruktur derfor minner vi om at det er viktig at hver enkelt av oss som observerer slike forhold tar seg tid til å melde dette ved å ringe 175.

Klaus Christian Ottersen ved Statens Vegvesen bekrefter at det fungerer og er effektivt å kontakte 175.
– Entreprenørene som har avtale om vegvedlikehold har stor interesse av å
reagere raskt på meldinger, slik at uheldige og farlige situasjoner unngås, sier Ottersen.

RING 175 – DET NYTTER