Noen ord om oss og hva vi har fått til gjennom tidene

Nyttige dokumenter

NMCU's sentralstyre 2020

Sentralstyret er NMCUs høyeste organ, valgt på årsmøtet av NMCUs medlemmer.

Komiteer og ekstern representasjon

NMCU har til en hver tid komiteer og arbeidsgrupper.

MC politisk plattform

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er en landsdekkende, partipolitisk nøytral interesseorganisasjon...

Hva har NMCU oppnådd

Milepæler i NMCUs historie

Kretsfolder 2014

Litt informasjon om våre kretstyrer.

NMCU's fylkessekretærer

NMCU og 1% klubbene

Vedtekter

Virksomhetsplan 2020


NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013-2023


Regelverk for Norgestreff