FEMA: Finske motorsyklister gjenbruker 72% av motorsykkeldeler

EU-kommisjonen presser for tiden på for en reform av kjøretøydirektivet som omfatter endt levetid for kjøretøy. Et av spørsmålene som diskuteres er om andre kjøretøy enn biler og varebiler, som motorsykler, skal utvides til direktivets virkeområde.

FEMA mener at motorsykler og andre motoriserte tohjulinger ikke bør inkluderes i et nytt direktiv.

Finsk forskning gjennomført av SMOTO – medlem FEMA, viser at gjenbruk av deler fra demonterte sykler er svært høy, uten noen spesifikk lovgivning for å organisere innsamling og demontering av motorsykler som ikke lenger er i bruk.

Inkludering av motorsykler i direktivets virkeområde kan bety en alvorlig trussel mot historiske motorsykler. Disse syklene er spesielt avhengige av tilgjengelige og rimelige originale reservedeler for å holde dem i orden. Og hvem vil se oldtimers forsvinne inn i statlig godkjente demonteringsanlegg?

Les hele saken her

Toppfoto med tillatelse fra motoleventis.4ty.gr