Jubileum

NMCU feirer 50 år i år! Det skal markeres på forskjellige måter. Vi synes at Motorsykkelens uke er en perfekt anledning til å presentere vår jubileumslogo. 

Logoen tar utgangspunkt i vår gamle logo og er bearbeidet av Solvor Stormark i Designverket. Hun beskriver den slik:
– Jeg har lagt vekt på at form og ikke minst fargene fra den gamle logoen skal prege inntrykket, men samtidig har jeg forenklet noe for at «NMCU» og «50 år» skal komme tydelig fram.

Om vi ser 50 år tilbake i tid var det en ganske annerledes organisasjon enn det vi ser i dag, men NMCUs «DNA» og formål er fortsatt det samme – arbeidet for motorsyklistenes rettigheter, sikkerhet og samhold. Forandringene er mange, og preger både medlemsmassen og arbeidsformene – slik arbeidslivet og samfunnet for øvrig har endret seg i den samme perioden. Kommunikasjonskanalene er radikalt annerledes nå og det administrative arbeidet kan ikke sammenlignes. Automatisering og digitale løsninger har erstattet tidligere manuelle prosesser. Det betyr at organisasjonen også har andre behov enn tidligere, ikke minst hva angår kompetanse hos de ansatte.

Det planlegges flere jubileumsaktiviteter i løpet av året. Hovedmarkeringen blir 1. mai under mottoet «Motorsyklistenes dag – NMCU 50 år». Her planlegges det en rekke aktiviteter på kretsnivå, over hele landet . Til høsten blir det en jubileumstur til USA i samarbeid med Joyrides, hvor det allerede er mange påmeldte.

Trenger norske motorsyklister flere seiere?
I årene som har gått har NMCU kunnet innkassere mange seire på vegne av norske motorsyklister. Vi fikk stoppet forslag om kubikk- og hk-begrensninger, vi ble kvitt wire-rekkverkene, vi har enn så lenge unngått EU-kontroll på MC, vi har kommet mange skritt i retning av et mer rettferdig avgiftssystem, vi har bidradd til å utvikle det som kanskje er verdens beste føreropplæring for MC. Og mye mer. Det som ikke er like kjent er alt det «stille diplomatiet» som er utøvd, der man har oppnådd gode løsninger og avverget mange dårlige. Slikt arbeid fører sjelden til de store overskriftene, men er ikke mindre viktig for det

I den nye «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei» har kapitlet om Motorsykkel og moped fått mer oppmerksomhet. Her har de ulike aktørene, myndigheter, bransjen og organisasjonene, blitt utfordret på forpliktende tiltak.

Nå som vi har en overordnet trafikksikkerhetsplan som faktisk forplikter aktørene, er vi da kommet i mål eller har NMCU fortsatt en rolle å spille videre?
Sentralstyrets leder, Odd Terje Døvik, kommenterer:
– Vi er kommet langt, men er slett ikke i mål. Det gjenstår jo å se hvordan de ulike aktørene rent faktisk ivaretar sine forpliktelser i tiden framover. Norske motorsyklister er flinke til å ivareta sin egen sikkerhet. Vi kler oss skikkelig, vi sørger for at sykkelen er i god stand, vi øver oss og utvikler våre ferdigheter. Men dersom det likevel går galt vet vi at forskjellen mellom en liten ulykke og en dødsulykke er forsvinnende liten. Det handler ofte bare om hva du treffer; om det er en stolpe eller en ettergivende underskinne, om det er et utstikkende berg eller en åpen eng. Dette må vi fortsatt jobbe med. Det positive er at vegeierne i planen faktisk er forpliktet til å opprette samarbeidsforum for MC-sikkerhet, noe som er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet.

De neste 50 år
I en kjent barnesang heter det – «så kan vi ta det rolig de neste 100 år».

-NMCU og motorsyklistene kan ikke ta rolig, verken de neste 100 eller 50 år. Det er kanskje større utfordringer foran oss enn de vi har lagt bak oss! sier Odd Terje, og fortsetter:

– Teknologiutviklingen bidrar til øket sikkerhet for alle trafikanter, også motorsyklister. ABS og «traction control» er gode eksempler på det. Men det finnes også ny teknologi som kan innebære en sikkerhetsrisiko for motorsyklister. F eks løsningene som muliggjør kommunikasjon mellom kjøretøy og mellom kjøretøy og veg-infrastruktur. Hva da med kjøretøy som ikke er tilkoblet, som for eksempel eldre motorsykler eller for den saks skyld eldre biler? Vil man som trafikant sløves og stole på teknologien med den effekt at ikke-tilkoblede kjøretøy overses? Og hva med etiske valg som teknologien skal utføre? Vil en elektronisk bil-hjerne velge å kjøre ned en motorsykkel om en møtende buss er alternativet? På bil er allerede aktiv overstyring av gassen et tiltak for å gjenopprette kontroll. På MC derimot er gasskontroll avgjørende for sikker ferdsel.

NMCU ser at elektriske motorsykler etterhvert vil komme til å bli normalen. Til forskjell fra el-bilene er imidlertid el-syklene enn så lenge ikke fullgode alternativer til de fossil-drevne. Teknologiutviklingen er simpelthen ikke kommet langt nok. Odd Terje utdyper:
– At dette er veien det går, er det ingen tvil om. Men vi kan ikke akseptere forbud mot salg av nye fossil-drevne sykler før batteriene er blitt lettere, el-motorene enda mer effektive og rekkevidden lenger. Dessuten må hurtigladingskapasiteten bygges ut radikalt

Sperring av vegstrekninger for MC er et tiltagende fenomen på kontinentet. Hittil har sperringene oftest vært begrunnet med sikkerhetshensyn, men vi ser nå at det i stigende grad også knyttes til støyproblematikk. I Østerrrike har man gått så langt som å innføre strengere krav til støy enn det som kreves for å få sykkelen typegodkjent. Det betyr at sykler med helt originale eksosanlegg kam bli nektet å kjøre videre. Odd Terje, som er NMCUs representant i FEMA, har vært ganske tett på denne saken.
– Vi har heldigvis ikke dette problemet i Norge – ennå. Men det som for oss kan være vel-lyd oppfattes av andre som støy-forurensning, og irritasjonen som følger kan fort ramme alle som kjører på 2 hjul. Det som kanskje provoserer mest nede på kontinentet er diskrimineringen av motorsyklister med begrunnelsen støy. «Støyende» sykler får ikke kjøre, men det er fritt fram for Lamborghini- og Ferrari-folket med deres ikke-akkurat-stillegående doninger, sier Odd Terje, og avslutter:

-Gjennom 50 år har NMCU bidratt til at forholdet mellom motorsyklistene, myndighetene og publikum generelt er preget av saklige og faglig forankrede diskusjoner og at ulykkestallene er historisk lave samtidig som flere og flere oppdager gleden ved og nytten av å kjøre MC.

-NMCU skal gjøre sitt for at denne utviklingen kan fortsette. Det er det vi er til for!

 

Ennå ikke medlem i NMCU?

Bli medlem