NMCU Oslo og Akershus med «Se Oss»

Våren, og med den sesongstart for oss motorsyklister, er allerede på gang flere steder i landet og NMCUs kretser er selvsagt i gang med  planleggingen av årets «Se Oss» aksjoner.

I NMCU Oslo og Akershus krets har de kommet så langt at dato for årets «Se Oss» aksjon er spikret og den vil finne sted lørdag 30. april.
Styret i kretsen inviterer motorsyklistene til å holde av dagen for å kjøre kortesje i 3 oppsatte ruter, med start Gardermoen, Tyrigrava og Asker.

Oppstart kjøring fra de forskjellige punktene er satt til kl. 11.00 med oppmøte kl. 10.30
Kortesjene kjører inn til felles samlingsted, som i år er lagt til MC Oslo AS på Furuset, der det vil bli aktiviteter og informasjon om MC sikkerhet.

Bli med og marker vår plass i trafikkbildet!

Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om arrangementet i begynnelsen av april der hele programmet med mere vil bli presentert.

Hilsen
Styret i NMCU Oslo og Akershus krets.