Går tilbake til Grieg Burde

Daglig leder Bård Vikestad har sagt opp sin stilling, og har sin siste arbeidsdag i NMCU 12.august 2022. Bård går tilbake til sin gamle arbeidsgiver, Grieg Burde, der han skal inn i en nyopprettet stilling som Key Account Manager .

– De gav meg et tilbud jeg simpelthen ikke kunne avslå, sier Bård, som presiserer at motivasjonen ikke er å slutte i NMCU, men derimot å begynne i en ny jobb.

– Det har vært utfordrende, interessant og lærerikt å lede organisasjonen gjennom denne perioden. Vi har gjort mange endringer og satt i gang mange prosesser som det hadde vært artig å følge videre, men nå ble det ikke slik. Det blir spennende å se hvem får ta stafettpinnen videre, og jeg kommer til å følge med fra sidelinjen.  Jeg er jo fortsatt motorsyklist og trofast NMCU-medlem!

Leder av sentralstyret, Odd Terje Døvik, kommenterer Bårds fratreden slik:
– Det er aldri gøy å miste gode folk, og Bård har virkelig imponert meg og resten av sentralstyret med måten han har håndtert oppgavene sine på. På Bårds vakt har vi flyttet hovedkontoret fra Moss til Ullevål, vi har lagt ned MC-bladet og etablert en hel-digital kommunikasjonsplattform, vi har tatt noen tøffe grep for å få økonomien under kontroll – og vi har hatt to år med pandemi-nedstengning. Når vi nå sakte men sikkert er på vei tilbake til normalen skulle vi gjerne hatt Bård med. Men han har fått en mulighet til å gjøre noe han har enda mer lyst til, og da er det bare å si «Gratulerer! Lykke til, og takk for innsatsen!», sier Odd Terje

Sentralstyret vil om kort tid lyse ut stillingen som daglig leder i NMCU, og er spent på hvem som dukker opp på søkerlista.
-NMCU har forandret seg på disse to årene, sier Odd Terje. Både arbeidssted og arbeidsoppgaver er  annerledes enn de var da Bård ble tilsatt. Gamle, manuelle rutiner er erstattet av moderne, digitale og i noen tilfeller automatiserte løsninger. Vi har etablert kontorfellesskap med Motorsportforbundet. Vi gir ikke lenger ut noe blad, men har desto større ambisjoner knyttet til vårt nærvær på nettet og i sosiale medier. Vi ser også at et stadig økende antall motorsyklister på norske veier vil kreve ytterligere økt synlighet i vårt arbeid overfor offentlige myndigheter og naturlige samarbeidspartnere. Alt dette stiller andre, og til dels nye kompetansekrav.

-Det er trist å miste Bård, men lederskiftet gir oss samtidig muligheten til å finne en ny profil. Stillingsutlysningen vil forhåpentligvis gi oss mange gode, kvalifiserte kandidater, så dette blir en spennende prosess, sier Døvik, og legger til:
-Årsmøtet godkjente i februar et budsjett som har som ambisjon å øke bemanningen ytterligere mot slutten av året, så her håper vi på to nye og motiverte medarbeidere før 2022 er omme!»