NMCU Oslo/Akershus tester fartshump

NMCU Oslo/Akershus var før helgen ute og prøvekjørte en ny type fartshumper som testes ut i Sognsveien 2-6.
Oslo Bymiljøetat var til stede for å se hvordan fartshumpene fungerte for motorsykler og filmet NMCUs testpersoner Erik Brinchmann (Harley Davidson, Ultra Classic) og Christer Edlund (BMW K1600 GT) der de kjørte opp og ned for å få prøvekjørt fartshumpene flere ganger.

 

«Når man ser den nye fartshumpen, ser den litt skremmende ut der den ligger som fire halve «gummiballer»», sier Christer Edlund.

Den første turen over «ballene» var derfor meget forsiktig. Det vil nok gjelde for de fleste som kommer til denne type fartshump for første gang: Senke farten VELDIG, eller prøve å kjøre mellom gummiballene, eller på siden. 
Det gikk usedvanlig bra og vi økte farten noe og prøvekjørte igjen.
Dersom man kjører rett over den, kjenner man en liten during, men ellers er den helt fin å kjøre både på og over. 

På motorsykkel kjører du også fint på betongen midt mellom humpene, men betongen fungerer mer som en fartshump enn «ballene» gjør. 

«For motorsykler fungerer de strålende, de er nok mer utfordrende for biler med lav bakkeklaring», sier Erik.

Det var strålende sol og varmt da vi prøvekjørte fartshumpene og da var de ikke glatte eller ubehagelige på noen måte. Vi vet ingenting om hvordan den føles når underlaget er vått og kaldt og ved en eventuell panikkbremsing oppå den.
Fartshumpene ligger i dag på rett strekning og vi forutsetter at de ikke legges i sving.  

Nå ligger de uten luft i gummiballene. Harde av luft, ville nok turen over «ballene»  vært langt mer interessant på alle måter… Så lenge de ikke er fylt med luft, er dette en helt fin og trygg fartshump for motorsykler slik vi opplevde dem.
Vi har ikke prøvekjørt med lett motorsykkel eller scooter, så hvordan det vil være å kjøre over humpene med lettere kjøretøy har vi ikke svar på nå.

BYM var veldig glade for at NMCU Oslo/Akershus stilte opp på denne prøvekjøringen og takket for gode innspill som de tar med seg videre i evalueringen av fartshumpene.

Oslo BYM filmer..

 

Tekst Kari-Anne Søreng-Stensrud

Bilder Christer Edlund