Tyrigrava offisielt åpnet!

Onsdag den 8. juni 2022 hadde NMCU gleden av å få være tilstede da Tyrigrava offisielt åpnet.

Etter 5 år med restaurering var det en gledens dag for Tyrigrava AS, med styreleder Børre Skiaker i spissen, da de kunne ønske velkommen til den offisielle åpningen av KNAs praktbygg-Tyrigrava.
Den offisielle snorklippingen fikk Åse Kleveland æren av å gjøre og som etter en velformulert tale klippet snoren med bravur.
Åse Kleveland ankom for øvrig Tyrigrava i sin SAAB Sonett innkjøpt, om vi husker rett, tidlig på 70 tallet.

Mens spesielt inviterte fikk litt ekstra oppmerksomhet i byggets tredje etasje vandret de fremmøtte rundt i resten av bygget og beundret renovasjonsarbeidet. Tilbygget som huser kiosk og den nye terrassen samt utformingen av kontorer og møterom fikk mange gode kommentarer.

Vi ønsker Tyrigrava AS og KNA lykke til og gratulerer med ny-gammelt bygg.