Ugyldig fra 1. januar 2023

Husker du eller har du kanskje det store rosa førerkortet i plastlaminat fremdeles? Fra første januar 2023 blir det ugyldig.

De som fortsatt har det store rosa papirførekortet i plastlaminat, utstedt i årene 1979 til og med 1997, må fornye førerkortet innen nyttår.
Alle førerkort i bankkortstørrelse er fortsatt gyldige i mange år framover. Per i dag er det 79 204 personer under 80 år som har førerkort utstedt mellom 1.4.1979 og 1.1.1998 som sitt sist utstedte førerkort.

Foto: Henriette Busterud, Statens vegvesen

Les mer: Statens vegvesen