Vegdirektøren svarer NMCU

Hovlans svarer NMCU

Vegdirektøren svarer: Forbud mot MC er ikke aktuelt

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland har besvart NMCUs henvendelse knyttet til Per Morten Lunds kronikk i Stavanger Aftenblad. Lund spurte i kronikken om vi for eksempel kunne forby motorsykler for å unngå hardt skadde og drepte?

NMCU spurte vegdirektøren om et forbud mot motorsykler er et tiltak Satens Vegvesen er villig til å vurdere for å oppnå Nullvisjonens målsettinger. Svaret kom i dag:

«Det kommer klart og tydelig frem at dette er retoriske spørsmål og problemstillinger: Hvor langt er man villig til å gå for å nå nullvisjonen. I kronikken lufter Lund det etiske dilemmaet mellom handlefrihet og selvbestemmelse på den ene siden og samfunnets behov og hensynet til medtrafikanter på den andre siden, samt tvangsmidler/ teknologiske løsninger mot egenvalg.

Vi når ikke nullvisjonen og de ambisiøse målene vi har satt oss for trafikksikkerhet uten å vurdere nye tiltak og strengere sikkerhetstiltak.
Derfor er denne debatten viktig.

Men nok en gang: Forbud mot mc er ikke et forslag som Vegvesenet tenker på i forbindelse med trafikksikkerhet og nullvisjon.»

Med hilsen
Ingrid Dahl Hovland
vegdirektør

Vi synes fremdeles at Lunds valg av eksempel på tiltak (forbud mot motorsykler) var et dårlig valg, og synes heller ikke det var veldig klart og tydelig at spørsmålet var retorisk ment. Men det lar vi passere. Vi er først og fremst glad for at vegdirektøren uten forbehold slår fast at et forbud mot MC ikke er noe Vegvesenet tenker på!