Forbud er ikke veien å gå for å løse lokal støyproblematikk

I forbindelse med at Spania har innført forbud mot motorsykler i deler av Pyrineene har det franske MC-magasinet Trail Adventure intervjuet Wim Taal fra FEMA.

Wim TaalWim påpeker i intervjuet at det er urimelig å forby all bruk av motorsykler innenfor et område eller en tidsperiode på bakgrunn av at enkelte motorsykler lager uforholdsmessig lyd. Vi innser at støy er en utfordring i enkelte områder og kan få helsemessige konsekvenser for beboere. Vi finner det likevel urimelig å straffe alle motorsyklister for en byrde et lite fåtall påfører andre. Her må myndighetene se etter andre virkemidler.

Samtidig påpeker Wim at det er urimelig å utestenge alle motorsykler, mens andre kjøretøy fortsatt kan ferdes i området, uavhengig av støynivå. FEMA finner dette diskrimenerende og jobber hardt mot myndighetene for å oppheve slike forbud og finne andre løsninger.

Les hele intervjuet på fransk hos Trail Adventure eller oversatt til engelsk hos FEMA.