Prøver veimerking for motorsyklister i Europa

Foto: Stefan Biermeier (Motorrad)

Fra artikkel i Motorrad 26.06,2023 (Thomas Schmieder):

Siden 2016 har flere land i Europa prøvd ut en løsning med veimerking i svinger som har vist seg å utgjøre en fare for motorsyklister. Hensikten med veimerkingen er å sørge for at motorsyklister ikke «kutter» venstresvinger for mye og kommer over i møtende kjørefelt, eller må gjøre store korreksjoner i sporvalget gjennom svingen.

Systemet ble først testet ved Grossglockner, Tirol og Steiermark i Østerrike. Alle steder ble det registrert en betydelig nedgang i ulykker med MC i svingene med merkingen. Det er forsøkt ulike typer veimerking, med sirkler og striper. 

Også i Luxembourg har de hatt positiv erfaring med systemet, og redusert risiko i svingene der merkingen er utprøvd det siste året.

Nå er det Tysklands tur til å prøve ut systemet. De anser dette som et enkelt, raskt og kostandseffektivt tiltak, som de ønsker å se nærmere på.

Hva så med høyresvinger?

Det har vist seg vanskeligere å lage en veimerking som fungerer godt for høyresvinger. Her er anbefalingen rett og slett å tilpasse hastigheten til sikten du har gjennom svingen.

Les hele artikkelen hos Motorrad

Kan dette også være en løsning vi kan prøve i Norge? Norske vinterfohold med brøyting vil nok slite hardt på denne type merking, men siden tiltaket er både enkelt og rimelig kan det kanskje likevel være verdt å prøve ut?