Reklamasjonsseminar

Som medlem av NMCU, ønsker vi i Skjerpen Bugge Avokatfirma å invitere deg til vårt årlige reklamasjonsseminar. 

Seminaret holdes på Solli plass i Oslo hos vår samarbeidspartner Skjerpen Bugge Advokatfirma AS. Skjerpen Bugge er et advokatfirma med lang og bred erfaring og spesialkompetanse på kjøpsrett. Som medlem i NMCU får du gratis førstegangs vurdering og 30% rabatt ved eventuell sak.

På seminaret treffer du tre hyggelige advokater som gir dere en solid innføring i spørsmål om:

  • Heving av kjøp

  • Manglende opplysninger fra selger / forhandler

  • Feil og mangler og hva gjør man hvis forhandler går konkurs

Advokatene i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS er spesialister på avtale og kontraktsrett.

Hvis du ikke har vært i kontakt med advokatene før, så vil du bli tatt godt imot av Øyvind Skjerpen, Philip Bugge og Martin Dalen.

Dato for seminaret er torsdag 26. oktober kl.18:00-20:00. Hold av datoen!

Påmelding sendes til post@sbadvokat.no innen 19. oktober 2023.

Det tas forbehold om endringer, avhengig av hvor mange som melder seg på.