Frankrike innfører periodisk kontroll av motorsykler

Frankrike gir etter for press fra EU og innfører periodisk kontrollfor motorsykler

Både franske myndigheter og motorsyklister har lenge kjempet mot EUs krav om innføring av periodisk kontroll av motorsykler. Etter nok et avslag har de nå valgt å gi etter og innføre periodisk kontroll etter den tyske modellen.

Frankrike innfører «EU-kontroll» for motorsykler fra april 2024. Når kontrollen nå innføres, blir den blant de strengeste i Europa. Den tyske TÜV-kontrollen er brukt som modell. Alle nye motorsykler må inn til første kontroll etter fire år. Deretter må kjøretøyet kontrolleres annethvert år, ikke ulikt den norske modellen for kontroll av personbil.

Trial- og enduromotorsykler er fritatt fra kravet om kontroll, selv om de er registrert for bruk på vei.

Les mer om innføringen av periodisk kontroll i Frankrike hos Motorrad.