Misfornøyd etter kjøp av motorsykkel eller andre kjøretøy?

Svarer ikke den nye motorsykkelen helt til forventningene? 

Heldigvis er det i de fleste tilfeller en hyggelig opplevelse å kjøpe en ny eller brukt motorsykkel. Dessverre hender det likevel av og til at produktet ikke er helt som vi forventet. Hvilke rettigheter har du ved kjøp hos forhandler, eller en privatperson?

Har du kjøpt en motorsykkel eller annet kjøretøy som ikke er som du forventet trenger du ikke nødvendigvis slå deg til ro med det og tenke «kjøpt er kjøpt». Du er alltid, uansett hvem du har kjøpt av beskyttet av kjøpsloven.

Vår samarbeidspartner Skjerpen Bugge Advokatfirma AS jobber daglig med saker som dreier seg om kjøp og salg av motorsykler og andre kjøretøy.

«For eksempel bisto vi en klient som hadde kjøpt en bil fra forhandler som viste seg å ha vært kondemnert. Klient krevde å heve kjøpet, men forhandleren nektet – kjøpt er kjøpt mente han. Resultatet ble imidlertid et annet, selger ga seg til slutt og aksepterte heving av kjøpet etter mye press herfra.» (Skjerpen Bugge)

Det er ikke alle selgere som er kjent med kjøpslovens bestemmelser og tenker at så snart varen er solgt så er den ute av verden. Dersom du har kjøpt en motorsykkel aller annet kjøretøy som du ikke er fornøyd med, ta kontakt med Skjerpen Bugge. Gjennom ditt medlemskap i NMCU får du gratis førstegangs vurdering og 30% rabatt ved eventuell sak.

Har du solgt motorsykkel eller bil, og blitt kontaktet av kjøper i etterkant? Usikker på hvordan du skal gå frem overfor kjøper? Advokatene hos Skjerpen Bugge kan hjelpe deg med dette også.