Kenneth Nordahl-Pedersen (53) ny ansvarlig redaktør i Reitwagen.no

Reitwagen.no styrker satsing på MC-nyheter i Norge:
Kenneth Nordahl-Pedersen (53) ny ansvarlig redaktør i Reitwagen.no

  1. januar 2024 – Kenneth Nordahl-Pedersen, som er en av Norges mest erfarne motorsykkeljournalister, blir ny ansvarlig redaktør i Reitwagen.no. Reitwagen.no er den ledende norske informasjonsportalen med fokus på MC, ATV/UTV, snøscooter, vannscooter, båt og flotte biler – hvor alt som omtales sees ut fra motorsyklistens ståsted. Videre er nettstedet aktiv i å løfte frem og omtale viktige samfunnsaktuelle forhold knyttet til MC, så vel som de aktuelle kjøretøygruppene.

Se flere foto i Reitwagen.no saken via linken: (Fotos nederst i saken for nedlasting).

Siden etableringen i våren 2018 er det skrevet hele 590 artikler om de aktuelle kjøretøygruppene i den digitale nyhetsportalen. Hovedfokus har vært å dekke kjøreopplevelser i Norge, artikler om viktighet om å nå nullvisjon vedtatt av Stortinget, førerutvikling og gode kjøreteknikker, artikler om nye motorsykler/kjøretøy og artikler om organiseringen av motorsykkelinteressen i Norge.

Kenneth Nordal-Pedersen
– Vi er veldig glade for at Kenneth Nordahl-Pedersen tar stafettpinnen videre i Reitwagen.no, sier Per-Anton Vinje som er styreleder i Motorsykkelimportørens Forening, MCF. Foreningen, som representerer alle de store MC-merkene som selges i Norge, var i sin tid sentral i initiativet om å utvikle en digital norsk plattform for informasjonsdeling i Reitwagen.no portalen i Norge. Nordahl-Pedersen er utdannet fra Krigsskolen og har blant annet skrevet for Bike i mange år.

– Jeg vet Kenneth Nordahl-Pedersen er klar for å gjennomføre testturer på årets nye modeller, og gleder seg til å brette opp ermene i den nye rollen. Her er det viktig at alle vi medlemmer i MCF bidrar med å invitere. Nordahl-Pedersen er kjent som dyktig på kjøring, så vel som alt det tekniske knyttet til motorsykkelen, sier Per-Anton Vinje i MCF. Nå bidrar vi til at vi får en organisering som vil styrke utviklingen av Reitwagen.no som en viktig norskbasert nyhetsportal fremover.

Reitwagen.no fortsette også å være sentralt med i ulike arrangement og møteplasser hvor motorsykkelismen står sentralt som MC Messen, Hubriding.no, Motorsykkelens Digitale Uke, Vårslippet m.m. Videre knyttet til arrangement som Snøscooterens Dag for snøscooterbransjen.

Motorsykkelentusiast
Kenneth Nordahl-Pedersen er definitivt en motorsykkelentusiast, men en altetende sådan. Han har tidligere vært knyttet til Bike i mange år, og har vært en sentral del av Reitwagen.no redaksjonen siden oppstarten. Det sies om Nordahl-Pedersen at han mener MotoGP er den ypperste av alle motorsporter, synes amatørene som deltar i Dakar er de ekte heltene, og han selv kjører gjerne inn i solnedgangen på en custom-sykkel. Kenneth digger Vespaen til samboeren. Han liker å reise, og har kjørt motorsykkel i nærmere 50 land. I årene fremover har han planer om å dra med seg eventyrlystne motorsyklister på spennende reiser rundt om i verden, i tillegg til å bekle sin vanlige jobb og ha ansvaret for Reitwagen.no som en av sine sentrale hobbyer.

Digitale flater
– Det er moro å få denne muligheten. Hovedfokuset mitt, og dermed Reitwagen.no sitt, blir fortsatt å fremme den positive motorsyklismen. Vi skal formidle kjøreglede i alle former, og jobbe for å forene alle gode krefter som har en felles interesse i motoriserte aktiviteter, sier Kenneth Nordahl-Pedersen. Videre være flinke å dele våre artikler, bilder og videoer i ulike digitale kanaler som på nett, via Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn m.m.

Redaksjonsråd
Samtidig etablerer redaksjonen et redaksjonsråd med interesse for MC, ATV/UTV, snøscooter, vannscooter, båt og flotte biler. Det er disse kjøretøygruppene som følger og leser stoffet som legges ut i Reitwagen.no. I redaksjonsrådet sitter bl.a. Per-Anton Vinje, Morten Gjestad, Steinar Sandbye, Anton Vestavik, Kenneth Nordahl-Pedersen og Bjørn Richard Johansen. Videre vil andre aktører fra blant andre Norges Motorsportforbund, NMF, Norsk MC-Forhandlerforening, NMCF, Norsk Motorcykkel Union, NMCU, WIMA – som jobber for å knytte sammen kvinner med felles interesse for motorsykkel m.fl. bli invitert inn i redaksjonsrådet.

Informasjonsportal
– Som informasjonsportal- og medieaktør skal vi ikke innta rollen som «vaktbikkje», men snarere være en kanal for inspirasjon, entusiasme og kjøreglede. Videre løfte frem viktige budskap knyttet til å nå målene i nullvisjon enstemmig vedtatt i Stortinget, sier Nordahl-Pedersen. Det innebærer at vi i noe større grad skal presentere produkter og nyheter, i tillegg til gode historier. Samtidig skal vi være en kanal for saker som er viktige for oss motorsyklister, og som påvirker hobbyen vår.

– Det er viktig for oss å bygge gode relasjoner til alle aktører i bransjen, og jeg ser frem til hva vi kan få til sammen, avslutter Kenneth Nordahl-Pedersen, som overtok rollen nå ved årsskiftet.

Bjørn Richard Johansen blir samfunnsredaktør i Reitwagen.no med ansvar å dekke stoff knyttet til bransjens politiske utfordringer og organisasjonslivet rundt de aktuelle kjøretøygruppene. I rollen rapporterer han til ansvarlig redaktør Kenneth Nordahl-Pedersen.

– Dermed trekkes det en god linje til å ivareta rollen som politisk kommunikasjonsrådgiver for Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, ATV Importørenes Forening, AIF, og Snøscooterimportørenes Forening, SIF, avslutter Per-Anton Vinje.

– Vi synes det er veldig hyggelig å bli spurt om å delta i redaksjonsrådet og stiller selvsagt opp, sier Eli Johanne Stene som er president i WIMA. Hun har også vært aktiv med i Reitwagen.no teamet siden starten, sammen med visepresident Anette Sundsbak i WIMA som også har laget en rekke reportasjer.

– Vi gleder oss også til å bidra i redaksjonsrådet som nå blir etablert, sier Odd Terje Døvik som er leder for sentralstyret i Norsk Motorcykkel Union, NMCU.

For ytterligere informasjon:
Kenneth Nordahl-Pedersen
, ansvarlig redaktør, mobil 951 57 201 og e-post: knp@nettpartner.no Per-Anton Vinje, styreleder, Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, mobil 901 39 454 og e-post: per-anton.vinje@kellox.no

Kort om:
Reitwagen.no har ambisjon om å bli den ledende digitale informasjons- og nettportalen for alle med interesse for motorsykkel/MC, ATV (All-terrain vehicle), UTV (Utility Terrain Vehicle), snøscooter, vannscooter, båt og bil/classic cars i Norge. Reitwagen.no – er navnet på den første motorsykkelen som ble laget i 1885 av de tyske oppfinnerne Gottlieb Daimler og Wilhelm Maybach i byen Stuttgart i Tyskland. Den var en sykkel med petroleumsdrevet motor, og fikk navnet Reitwagen.no (fritt oversatt «ridebil»). Motorsykkelimportørenes Forening (MCF), Snøscooterimportørenes Forening (SIF) og ATV-Importørenes Forening (AIF) var fødselshjelpere for å få prosjektet lansert våren 2018. Reitwagen.no ble etablert våren 2018.