NMCU i møte hos Samferdselsdepartementet

Onsdag 14.02 ble NMCU invitert i møte med Statssekretær Tom Kalsås (Ap) i Samferdelsdepartmentet. Tema for møtet var trafikksikkerhetsutviklingen de siste årene, og hva NMCU kan bidra med i det videre arbeidet med trafikksikkerhet for motorsyklister.

Dessverre har ikke utviklingen vært slik vi ønsket de siste årene, med ganske stabile ulykkestall blant motorsyklister, samtidig som utviklingen er litt mer positiv for andre trafikantgrupper. Årsakene til dette er mange, og det jobbes på mange fronter for at risikoen ved motorsykkelkjøring skal bli enda lavere.

Samferdelsdepartmentet roser NMCU for å ha bidratt til å spre budskapet om trafikksikkerhet til motorsyklister i mange år, og ønsker å fortsette det unike samarbeidet mellom myndigheter og interesseorganisasjoner vi har hatt i Norge gjennom en årrekke. Her er NMCU en sentral brikke, som representanter for motorsyklistene.