Tag Archives: tryg forsikring

Tryg forsikring gjør vilkårene ved førerutvikling på bane tydeligere

Det har lenge vært uklarhet rundt forsikringsvilkår knyttet til førerutviklingskurs på bane. Selskapene har ulike [...]

Godkjente førerutviklingskurs hos Tryg

Tryg forsikring har oppdatert sin liste over kurs som er godkjent. [...]