Tag Archives: tryg forsikring

Tryg forsikring gjør vilkårene ved førerutvikling på bane tydeligere

Det har lenge vært uklarhet rundt forsikringsvilkår knyttet til førerutviklingskurs på bane. Selskapene har ulike vilkår, og ofte er det ikke samsvar mellom informasjon på selskapenes nettsider og den enkeltes forsikringsvilkår, med hensyn til hva som gjelder ved kjøring på bane. Ansvarsforsikring på registrerte kjøretøy reguleres gjennom «Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)». Samtidig vil forsikringsdekningen bortfalle ved banekjøring knyttet til konkurransekjøring og trening. Førerutviklingskurs havner ofte mellom to stoler, slik at det kan være uklart om forsikringen dekker slik deltakelse.