Tryg forsikring gjør vilkårene ved førerutvikling på bane tydeligere

Det har lenge vært uklarhet rundt forsikringsvilkår knyttet til førerutviklingskurs på bane. Selskapene har ulike vilkår, og ofte er det ikke samsvar mellom informasjon på selskapenes nettsider og den enkeltes forsikringsvilkår, med hensyn til hva som gjelder ved kjøring på bane. Ansvarsforsikring på registrerte kjøretøy reguleres gjennom «Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)». Samtidig vil forsikringsdekningen bortfalle ved banekjøring knyttet til konkurransekjøring og trening. Førerutviklingskurs havner ofte mellom to stoler, slik at det kan være uklart om forsikringen dekker slik deltakelse.

For å lage et tydeligere skille mellom racing og førerutviklingskurs har Tryg tatt inn et nytt avsnitt i sine forsikringsvilkår, der førerutviklingskurs som er forhåndsgodkjent av Tryg dekkes av selskapets forsikringer:

Fra 1.7.2023 endres vilkåret slik:

«2.2. BORTFALL AV ANSVAR

(…)

Hastighetsbaner, hastighetsløp og fartsprøver

Skade på eget kjøretøy dekkes ikke dersom kjøretøyet benyttes på hastighetsbaner (som for eksempel Nürburgring og Rudskogen) ellr brukes til rening eller deltakelse i hastighetsløp eller fartsprøver. Forsikringen gjelder likevel ved deltakelse i ferdighetskurs på hastighetsbane som er godkjent av selskapet, se oversikt på nettside: www.tryg.no/forerutviklingskurs»

Tryg har laget en nettside med oversikt over godkjente kurs:

https://www.tryg.no/forsikringer/kjoretoy/forerutviklingskurs

Arrangører av kurs kan søke godkjenning fra samme nettside.

NMCU mener at dette er et viktig skritt i riktig retning, som vil gjøre det lettere for mange å delta på førerutviklingskurs med seriøse aktører. En betydelig andel av de alvorlige motorsykkelulykkene skyldes manglende kjøreferdigheter hos MC-førerne, særlig i starten av en ny sesong. Førerutviklingskurs med kyndig veiledning kan derfor være et viktig bidrag til å øke trafikksikkerheten for motorsyklister.